Woningbouw Voorweg NoordIn dit overzicht houden wij bij wat de status is van de diverse nieuwbouw projecten, van bestemmingsplanfase tot aanbouwfase.

 

Wijk, Projectnaam & Locatie aantal  koop/huur status
De Leyens: De Sniep -  Broekwegschouw 132 koop/huur in ontwikkeling
Dorp: project Fittershof - Delftsewallen 14 koop in ontwikkeling
Dorp: project Leidsewallen B - Leidswallen 36 9 koop in aanbouw
Dorp: Nieuwe Dorp - naast Nutricia 189 koop in aanbouw
Dorp: Herenacht - Schinkelweg 8 koop in aanbouw
Driemanspolder: Voormalig ERA gebouw - Eerste Stationsstraat 185 nnb nnb in ontwikkeling -samenspraak met bewoners 
Driemanspolder: Oostelijke fase 2
Van Leeuwenhoeklaan/Bijdorplaan
100 nnb in ontwikkeling
Meerzicht: Entree - Afrikaweg 4500 koop/
huur
in ontwikkeling
Meerzicht: Oostergo - Oostergo 25 huur
mix sociaal
en
midden
bestemmingsplan
Meerzicht: Voorweg Noord (voormalige schooltuinen) - Voorweg  27 koop bestemmingsplan
Meerzicht: Ikaros - Zalkerbos 1 46 koop in verkoopfase
Noordhove: Flexwoningen - Ruimtebaan/Conferencepad nnb huur bestemmingsplan
Oosterheem: HeemAvenue (voorheen bekend onder T-strook) - 
Hugo de Grootlaan &
Aletta Jacobslaan
45 koop In verkoopfase
(23 eengezinswoningen en 22 appartementen)
Oosterheem: HeemAvenue 
Hugo de Grootlaan &
Aletta Jacobslaan
24 huur nnb
Oosterheem: King's park  appartementen The Mansions - Martin Luther Kinglaan 84 54 x middenhuur +
30x huur
vrije sector
in verhuur
Oosterheem: King's park eengezinswoningen The Gardens -  Martin Luther Kinglaan 41 huur
vrije sector
in verhuur
Oosterheem: King's park North appartments - Martin Luther Kinglaan 43 koop

in aanbouw

Oosterheem: King's park South appartments - Martin Luther Kinglaan 50 koop in aanbouw
Oosterheem: Happy Days - Oostweg/Franklinstraat to McD 40 huur sociale sector in ontwikkeling
Oosterheem: Happy Days - Oostweg/Franklinstraat to McD 165 koop in aanbouw
Oosterheem: Duinparc 
project Duinveld fase 1 - Thomas Moorelaan
25 koop in aanbouw
Oosterheem: Duinparc 
project Parcveld fase 2 -BentParc  - Thomas Moorelaan
31 koop in aanbouw
Oosterheem: Duinparc 
project Parcveld fase 3  - Thomas Moorelaan
40 koop in aanbouw
Oosterheem: Duinparc 
project Parcveld fase 4  - appartementen Parcwoud - Thomas Moorelaan
29 koop in verkoopfase
Oosterheem: Weidse Weelde -
project eengezinswoningen -
Thomas Morelaan
19 koop in aanbouw
Oosterheem: Weidse Weelde -
project appartementen -
Thomas Morelaan
67 koop in aanbouw 
Oosterheem: Willem Dreeslaan -
Willem Dreeslaan
49 huur
vrije sector
in aanbouw, verwachte start verhuur oktober 2022
Oosterheem: Hoeve Remstee - Zegwaartseweg 5 koop in ontwikkeling, verwachte start verkoop oktober 2022
Palenstein: Tuyn van Palensteyn (huur)-
Diederik van Teilingenlaan
63 huur sociale sector in aanbouw, inschrijffase start eind 2022
Palenstein: Tuyn van Palensteyn (koop) -
Diederik v Teilingenlaan
56 koop in aanbouw
Palenstein: De Singelbuurt -
Dirc vd Doortogelaan/Goeswijn vd Poellaan 
53 koop in aanbouw
Palenstein: Vidomes - Dirc vd Doortogelaan/Goeswijn vd Poellaan 67 huur sociale sector in ontwikkeling, verwachte start verhuur juni 2023
Palenstein: Residence du Govert - Du Meelaan 49 koop in aanbouw
Palenstein: Edisonpark
(Kwadrant B&F) - Zegwaartseweg/ Van der Hagenstraat/Edisonstraat
600

mix huur
sociaal
en
vrije sector en koop

in ontwikkeling, verwachte start bouw: 2024
Palenstein: Van Aalstlaan
Van Aalstlaan 24
100 mix koop en huur in ontwikkeling
Rokkeveen: ARC -  Naomigang 15 koop in aanbouw
Rokkeveen: Catalpa - Bladgroen 7 koop in aanbouw
Rokkeveen: Eleanor Rooseveltlaan nnb nnb in ontwikkeling
Rokkeveen:  De Goede Woning
Paletsingel/Kleurlaan
62 huur sociale sector in aanbouw
Seghwaert: Kwadrant A - Franklinstraat nnb nnb bestemmingsplan
Seghwaert: Roggeakker  nnb huur sociale sector sloop oude woningen gestart september 2021
Seghwaert: Verzorgingstehuis t Seghe Waert - Vaartdreef nnb nnb ombouwen
naar woningen
Seghwaert: Leeuwenhoeve -Zegwaartseweg 17 koop in aanbouw
Seghwaert: 9zoetermeer - Parkdreef 9 koop in ontwikkeling
Stadshart: - Belgielaan 50 nnb bestemmingsplan
Stadshart: Brusselstraat (Politie/Brandweergebouw) 100 nnb bestemmingsplan
Stadshart: Denemarkenlaan  200 nnb bestemmingsplan
Stadshart:  De Goede Woning 
Engelandlaan 140
85 huur sociale sector in ontwikkeling, verwachte start bouw begin 2023
Stadshart: Sea Tower - Engelandlaan 270 140 huur sociale sector+middenhuur in ontwikkeling, verwachte start sloop begin 2023
Stadshart: Cadenza 2 - Italielaan 60 huur sociale sector in ontwikkeling
Stadshart: Cadenza 2 - Italielaan 160 huur vrije sector in ontwikkeling
Stadshart: ABN AMRO gebouw - Luxemburglaan 1 150 60x middenhuur
90x koop
in ontwikkeling
Stadshart: 70Lux - Luxemburglaan 2-10 134 huur middenduur+duur in ontwikkeling, verwachte start sloop september
Stadshart: Markt 10 nnb nnb bestemmingsplan, in aanbesteding
Stadshart: Nederlandlaan (naast Bovenlangs) 70 nnb bestemmingsplan

 Updated: 08-10-2022

-goede doel-