Zoetermeer Actief geeft goede doelen in Zoetermeer graag een kans om zich te presenteren aan onze lezers.

 

maja anjohuisStichting Maja Anjohuis

Het Maja Anjohuis in Zoetermeer is een warme plek voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Hier kun je ontmoeten en delen. Je bent van harte welkom bij de inloopochtend of een van de activiteiten, zoals een creatieve workshop of andere bijeenkomst.

Stichting Zoeterqueer

ZoeterqueerDe LHBTIQ+ gemeenschap is in de gemeente Zoetermeer nog onderbelicht, en stichting ZOETER Queer draagt graag bij aan het versterken van inclusie, een sociaal veilige samenleving en inburgering. In Zoetermeer mag je zijn wie je bent, in volle vrijheid en gelijkheid. Ongeacht waar je vandaan komt, wat je genderidentiteit of seksualiteit is, of je nu een beperking hebt of niet. Bij ZOETER Queer is iedereen uniek en zij zijn er trots op om bij te dragen aan een inclusieve gemeenschap waar iedereen zichzelf kan zijn.

Stichting Aardedraad
stichting aardedraadStichting Aardedraad is vanuit passie en met liefde opgezet door Leike en Nikki, twee zussen met een eigen(wijze) kijk op de wereld. Door de ervaringen uit het ziekteproces van Leike, besloten beide zussen vanuit Stichting Aardedraad een bijdrage te willen leveren aan het welzijn van (ex-) kankerpatiënten en hun naasten.
Stichting Aardedraad organiseert, faciliteert en ondersteunt bijeenkomsten, evenementen, trainingen en sessies. Het doel van deze activiteiten is mensen te verbinden en (opnieuw) te laten aarden. Verbinding is nodig om de kracht van mensen om je heen te voelen, om steun te ervaren, en op jouw beurt ook weer steun te geven aan anderen. Aarden is is nodig om stevig te blijven staan in woelige tijden, om je veilig te voelen in je omgeving en om vanuit een basis weer te kunnen opbouwen.
Voor meer informatie over Stichting Aardedraad kun je een kijkje nemen op de website: www.aardedraad.nl  of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Humanitas ZoetermeerHumanitas Zoetermeer

Humanitas Zoetermeer biedt met ruim 170 enthousiaste, goed opgeleide vrijwilligers (tijdelijke) ondersteuning aan inwoners van Zoetermeer die het even niet alleen redden. Iedereen kan zelf een beroep doen op deze hulp, ongeacht achtergrond, probleem, geloof of etniciteit. Gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en respect van mens tot mens zijn voor Humanitas al meer dan 70 jaar belangrijke uitgangspunten. De Zoetermeerse afdeling van Humanitas bestaat uit zes activiteiten op het gebied van financiële zelfredzaamheid (activiteit Thuisadministratie), opvoedondersteuning (activiteiten Home-Start, Home-Start+ en Steunouder) en eenzaamheidsbestrijding (activiteiten Vriendschappelijk Huisbezoek en Steun bij Verlies).

Kijk voor meer informatie en  vacatures voor vrijwilligerswerk op de website: www.humanitaszoetermeer.nl 

present zoetermeerStichting Present maakt het vrijwilligerswerk van de toekomst
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden, dat is de missie van Present! Present organiseert op projectbasis diverse sociale en praktische projecten. Als makelaar in vrijwilligersprojecten bieden zij groepen zoals kerken, bedrijven, ondernemers en verenigingen de mogelijkheid om zich in Zoetermeer voor een dag of dagdeel in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, beperkte gezondheid en een sociaal isolement.

Present maakt het mogelijk op projectbasis een zinvolle en goed bestede dag te beleven. Ervaar zo hoe je in een dagdeel als groep het verschil kunt maken. Wij bieden zowel sociale als praktische projecten, voorbeelden zijn; het plaatsen van een schutting een verfklus of een (creatieve) activiteit met ouderen. Het doel van Present is om een beweging op gang te brengen in de Zoetermeerse samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien, en dat werkt. Met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!

www.presentzoetermeer.nl

terre des hommesTerre des Hommes Zoetermeer

Terre des Hommes Zoetermeer is een stichting zonder winstoogmerk die door middel van verkoop van tweedehands goederen een financiële bijdrage levert aan de projecten van kinderhulporganisatie
Terre des Hommes in voornamelijk India en Afrika.
Onze organisatie telt zo'n veertig vrijwilligers die hun steentje bijdragen in de winkel of bestuurlijk actief zijn.
U vindt onze winkel in winkelcentrum Buytenwegh aan de Hannie Schaftrode 144

Missie:
Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgt dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Kinderuitbuiting, zoals kinderarbeid, kinderhandel seksuele uitbuiting en kindermisbruik, gaat om ernstige schendingen van kinderrechten met soms vergaande gevolgen.

Vrijwilligers die willen meehelpen in onze winkel zijn altijd van harte welkom.
Voor informatie: www.terredeshommes.nl/nl/onze-winkels/zoetermeer  

Happy Days logoHappy Days Zoetermeer, omdat elk kind recht heeft op plezier!

Stichting Happy Days Zoetermeer is al jarenlang een begrip in Zoetermeer. Jaarlijks organiseert Happy Days een vakantiekamp voor 60 kinderen. Deze kinderen zijn in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar. Het zijn kinderen die iets leuks verdienen omdat zij een moeilijke periode in hun leven door maken of hebben doorgemaakt. Er zijn ook kinderen die niet of nooit op vakantie gaan of een leuk uitje hebben omdat zij in armoede leven. Happy Days verbeeldt zich niet de problemen van de kinderen op te kunnen lossen, maar wil de kinderen een fantastische ervaring mee geven.
Elk jaar kost een kamp rond de €12.000,- De ouders/verzorgers hoeven geen bijdrage te leveren voor deze vakantieweek. Happy Days draait volledig op basis van sponsoren en donateurs. Er wordt bijgedragen zowel financieel als in natura. Vrijwilligers zijn dan een belangrijk goed voor de stichting. Belangeloos werken zij mee aan de vakantieweek en zij zetten zich voor de volle 100% in.
Voor meer informatie  www.stichtinghappydays.nl

 

muco friendsStichting Muco & Friends

Het (doen) inzamelen van geld voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar CYSTIC FIBROSIS en het organiseren van publieksacties om CYSTIC FIBROSIS onder de aandacht van het grote publiek te brengen.
De bestuursleden van Muco & Friends ontvangen geen vergoeding.
Wij zullen al het geld wat voortkomt uit donaties, acties in het land, van braderieën tot acties op scholen, gedoneerde apen of verrassingstassen direct overmaken naar het wetenschappelijk onderzoek van
CYSTIC FIBROSIS!

www.mucofriends.com

logo UNICEFHet doel van UNICEF Zoetermeer

UNICEF zorgt sinds 1946 dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. UNICEF verenigt en verbindt zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, nationaliteit of politieke gezindheid: Unite for Children

UNICEF helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, ziekte, discriminatie en geweld. Ze zorgt o.a. voor onderwijs, vaccinaties en goede voeding. Ook bij rampen en oorlogen is UNICEF direct ter plaatse om kinderen en hun families te ondersteunen.

UNICEF is actief in 190 landen. In de rijke landen vraagt ze via de regionale comités steun en geld om de hulpprogramma's in ontwikkelingslanden te kunnen realiseren.

Regionaal Comité UNICEF Zoetermeer geeft voorlichting op scholen. Ze organiseert evenementen/acties om geld in te zamelen. Ook werkt ze samen met lokale evenementen die de (deel)opbrengst aan UNICEF schenken, zoals o.a. de Geuzendag in 2012&2013 en ONC met hun Charity Day hebben gedaan.

AB4K logoA break 4 kids

Stichting A Break 4 Kids maakt gezellige uitstapjes met kinderen (12-18 jaar). Deze kinderen zitten om verschillende redenen in opvanghuizen. A Break 4 Kids' gaat in de zomervakantie, maar ook in andere schoolvakanties met deze kinderen uit. Denk daarbij aan bowlen, schaatsen, eten in een echte pizzeria. Als het financieel mogelijk is zelfs karten, snowboarden etc. Ook probeert de stichting cadeautjes te verzamelen om de kids eens lekker te verwennen met de Kerst! Er is vaak weinig ruimte voor wat extra’s voor deze kinderen en A Break 4 Kids wil er voor zorgen dat ook deze kinderen onbezorgd kind kunnen zijn en eens kunnen genieten van iets extra’s.

Wilt u ons meehelpen, heel graag! Kijkt u op onze website www.kinderenopeen.nl/a-break-4-kids-stichting

 

kwfHet doel van KWF Kankerbestrijding Zoetermeer:

De afdeling Zoetermeer van KWF Kankerbestrijding bestaat sinds 1967, opgericht op initiatief van dr.Vegt, toen huisarts. Naarmate Zoetermeer groter werd en er steeds meer wijken bij kwamen groeiden wij natuurlijk mee. Op dit moment  hebben we 28 wijkhoofden  en ± 500 collectanten. We zijn er trots op dat we in alle wijken en alle straten van Zoetermeer huis aan huis collecteren.

>>Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven>>

Daar gaan we voor en daar is heel veel geld voor nodig.

Naast de collecte, valt er van alles te organiseren; op sportief gebied een sponsorloop of een fietstocht/ bij evenementen en jaarmarkten met een kraam aanwezig zijn en mensen werven, informatie bieden en natuurlijk ook geld ophalen.

We zoeken mensen die het KWF een warm hart toe dragen en het leuk vinden om iets voor het KWF te doen. Wil je meer informatie, kijk dan op  www.facebook.com/KWFZoetermeer/

giftvoorgist2Het doel van GIST:

Geld inzamelen voor verder onderzoek naar de ongrijpbare kankersoort GIST. Dát is de doelstelling van de Stichting Een gift voor GIST. Het onderzoek moet gericht zijn op behandelingen of medicijnen die de overlevingskansen van GIST-patiënten vergroten.

GIST staat voor Gastro Intestinale Stroma Tumor. Het is een zeldzame vorm van kanker, die nog niet zo lang bekend is. GIST treft jaarlijks 200 tot 300 nieuwe patiënten in Nederland.

Bezoek eens de website van GIST

jong-perspectiefHet doel van Jong Perspectief:

Jong Perspectief helpt kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar te bouwen aan een  toekomst met Perspectief. Zij doet dit door middel van een maatjesproject.

In het maatjesproject van Jong Perspectief (JP) worden volwassen vrijwilligers één op één aan kinderen en jongeren gekoppeld die in hun dagelijks bestaan wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Bezoek eens de website van Jong Perspectief

leergeldHet doel van Stichting Leergeld:

Op dit moment leven in Nederland, in gezinnen met lage inkomens, ongeveer 327.000 kinderen waarvan circa 3.000 kinderen in Zoetermeer in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven.
Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Leergeld springt hier op in door op een duurzame manier te investeren in de participatie en ontwikkeling van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen staan. Het motto van Leergeld is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!”

Bezoek eens de website van Leergeld

lionsclub-soetermareHet doel van Lionsclub Soetermare:

Soetermare is aangesloten bij Lions Clubs International, die de volgende 6 doelstellingen kent:

1. Het bevorderen van wederzijds internationaal begrip;
2. Het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerschap;
3. Een actieve belangstelling voor het civiele, culturele, sociale en morele welzijn van de gemeenschap;
4. De Lions Clubs verenigen in banden van vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip;
5. Een platform zijn voor een open discussie over alle zaken van publiek belang;
6. Het aanmoedigen van mensen om belangeloos hun gemeenschap te dienen, het bevorderen van hoge ethische waarden in beroep en bedrijf en in publiek en privaat handelen;

Bezoek eens de website van Lionsclub Soetermare

soroptimistenclubHet doel van Soroptimist:

Soroptimisten zijn vakvrouwen die zich inzetten voor de positieverbetering van vrouwen en kinderen. 

Bezoek eens de website van Soroptimist

 voedselbankenNederlandVoedselbank Zoetermeer

De Voedselbank is in Zoetermeer gestart in maart 2004. Op dit moment zijn er 6 uitdeelpunten die onderdeel zijn van de Voedselbank Haaglanden. Elke donderdag halen vrijwilligers uit Zoetermeer de basis voedselpakketten uit Den Haag met transportbusjes die door Zoetermeerse ondernemers voor dit doel worden afgestaan.

In Zoetermeer worden de pakketten aangevuld met artikelen die door de lokale supermarkten, bedrijven en particulieren worden gedoneerd. Ook zijn er regelmatig acties bij supermarkten en worden de bezoekers van supermarkten gevraagd ook iets te kopen voor de klanten van de lokale Voedselbank.

Bezoek ook de website van de Voedselbank: www.voedselbankzoetermeer.nl

Stichting ElnuraStichting Elnura

Stichting Elnura  uit Zoetermeer stelt zich ten doel een steentje bij te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van kansarme, al dan niet dakloze kinderen in moeilijke leefsituaties, in het bijzonder in Kirgizië. Zij wil dit bereiken in nauwe samenwerking met de lokale organisatie Center for the Protection of Children, die ter plaatse werkt aan het realiseren van ditzelfde doel. Stichting Elnura heeft ook meegewerkt aan andere projecten in en buiten Kirgizië, veelal op het gebied van de medische zorg. Dat blijft de stichting doen als het op haar pad komt.

poco a poco33KBStichting Poco a Poco

Stichting Poco a Poco, gevestigd in Zoetermeer, is een kleine stichting die als doel heeft in Cusco, een grote stad in het zuidoosten van Peru, kinderen kansen te geven die zij anders niet zouden krijgen. Veel kinderen uit de armste bevolkingsgroepen in Peru hebben een uitzichtloze toekomst en belanden vaak op straat als schoenpoetser of erger.
Stichting Poco a Poco wil de toekomst van deze kinderen verbeteren. Dit doet Poco a Poco door deze kinderen financieel te steunen, in eerste instantie door (vervolg)onderwijs te bekostigen en in een aantal gevallen ook door bij te dragen in medische of tandartskosten, huiswerkbegeleiding en meer. Vaak komt de steun niet alleen het kind zelf, maar het hele gezin ten goede.

egelopvangEgelopvang Zoetermeer

De Stichting Egelopvang Zoetermeer e.o. vangt sinds 1994 egels op. De Stichting heeft als doel de beschermde egel die door ziekte, verwonding of verwezing onze hulp nodig heeft, op te vangen en te verzorgen. Dit doen zij zolang de egel niet voor zichzelf kan zorgen. Zodra de egel weer in staat is voor zichzelf te gaan zorgen, wordt deze terug gezet in de natuur. Stichting Egelopvang werkt met ongeveer 60 vrijwilligers die zich inzetten voor het welzijn van de egels. De egelopvang zou natuurlijk niet kunnen zonder de hulp van de vrijwilligers. Zij vormen de kern van de opvang.
Financiële ondersteuning krijgen wij van sponsors. Zonder deze financiële steun zouden wij de egels, die onze hulp zo hard nodig hebben, niet kunnen verzorgen.

MimStichting mensen in de Minima (MiM)


De Stichting Mensen in de Minima (MiM) is sinds 1983 de vraagbaak voor mensen met een minimum inkomen in Zoetermeer. Het MiM helpt mensen met vragen op het gebied van uitkeringen en toeslagen. Wij bieden hulp bij het invullen van alle soorten formulieren, betalingsregelingen, het schrijven van brieven, klachten en bezwaarschriften en nog veel meer.

watoto kenyaStichting Watoto Kenya

Onderwijs is de basis voor een betere toekomst van kinderen. Een kind dat de kans krijgt om naar school te gaan, werkt aan zijn eigen toekomst en aan de ontwikkeling van zijn land. De stichting Watoto Kenya wil deze kinderen helpen door te voorzien in de basisvoorwaarden om te kunnen leren. Dat betekent een dak boven hun hoofd, een maaltijd, schoon drinkwater en sanitatie. Het zijn voorzieningen die in Nederland vanzelfsprekend zijn. In Kenia komen door gebrek aan klaslokalen soms klassen voor met 100 kinderen, zijn scholen niet aangesloten op een drinkwaterleiding en zijn er geen voorzieningen om naar het toilet te gaan.

 

 

Veelgestelde Vragen

 

Mag mijn goede doel ook op deze pagina? 

Zoetermeerse goede doelen die ook gebruik willen maken van de mogelijkheid om op onze site gepresenteerd te worden kunnen met ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.opnemen. Op onze goede doelen pagina staan alleen non-profit organisaties met het liefst een ANBI erkenning. 

Wat kost een vermelding op deze pagina 'Goede doelen'?

Een vermelding op deze pagina is gratis. Op deze manier willen wij (Zoetermeer Actief) deze doelen een steuntje in de rug geven. De 'Goede doelen' pagina is één van de meest bezochte pagina's van onze website en daarmee weten wij dat uw doel veel aandacht krijgt. Naast een vermelding op deze pagina, komen de doelen afwisselend als banner op onze voorpagina.

Hoe kan ik mij aanmelden voor een vermelding?

U kunt mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de vraag om toegevoegd te worden aan de pagina 'goede doelen'. Vergeet niet uw contactgegevens daarbij te vermelden, zodat wij contact met u kunnen opnemen over de plaatsing en het ontvangen van uw logo.

 

 

-goede doel-