20200730 19797

Een handdruk op afstand van burgemeester Lokker en brandweercommandant Lieben

Burgemeester Lokker en brandweercommandant Lieben zetten donderdagmiddag 30 juli hun handtekening onder het plan voor de nieuwe Zoetermeerse brandweerkazerne. De kazerne komt in Meerzicht en vervangt de oude kazerne in het Stadshart.


Brandweercommandant Lieben was goed te spreken over de goede samenwerking met de gemeente Zoetermeer: “Het is fantastisch dat het is gelukt, dit wordt een prachtige kazerne voor de regio Haaglanden!” Brandweerkazernes bedienen niet alleen meer de stad waar ze staan, maar worden regionaal ingezet. Dit heeft als groot voordeel dat de brandweercapaciteit beter verdeeld kan worden en er minder brandweerauto’s nodig zijn.
Ook voor burgemeester Lokker was het een heuglijke gebeurtenis: “Natuurlijk is over deze kazerne vooral overleg geweest met mijn voorgangers, maar ik ben blij bij de afronding hiervan ook een bijdrage te kunnen leveren. De oude kazerne zal nu plaats maken, maar hopelijk kunnen we de iconische brandweertoren van deze kazerne wel behouden. Aan de Afrikaweg is een ideale plek, zowel voor de brandweer als voor omwonenden.”

 20200730 19801  20200730 19805

Duurzaam en doelmatig

Het ontwerp voor de nieuwe kazerne zal vooral doelmatig zijn en daarnaast duurzaam en groen. De kazerne zal iets kleiner worden dan de huidige kazerne in het Stadshart, dit omdat er door de samenwerking met de regio minder voertuigen nodig zijn per kazerne.
De kazerne komt langs de Afrikaweg, aan het Abdissenbos. De toerit en afrit voor de brandweerwagens zal direct aansluiten op de Meerzichtlaan, waarvandaan snel de wijk Meerzicht en de rest van Zoetermeer bereikt kan worden.
In de kazerne komen, naast plek voor de brandweervoertuigen, ook slaapkamers en een huiskamer voor brandweermensen die dienst hebben. In de huiskamer kunnen zij koken, eten en zich ontspannen, wachtend op een melding. Ook komen er sportfaciliteiten en zal de kazerne dienst doen als testlocatie voor de regio voor fitheidstesten van brandweermensen.

Voorlopige impressie nieuwe brandweerkazerne Abdissenbos Zoetermeer

Artist Impression van de nieuwe brandweerkazerne

-advertenties-

-goede doel-