Over de geschiedenis van de Driemanspolder, een gebied dat tussen de Delftsewallen en de drie molens van Wilsveen ligt, is een boek verschenen: ‘De Driemanspolder; boeren, baggeren, bouwen en bergen’. Het grootformaat boek is verkrijgbaar bij het Historisch Genootschap Oud Soetermeer.

3Mp 2De Nieuwe Driemanspolder is onlangs open gegaan. Een gebied waar het geweldig recreëren is, op de rand van het Groene Hart tussen Zoetermeer en Den Haag. Het is een piekberging geworden om ons te beschermen na zware regenperioden. Het water dat dan over de dijken in de omgeving dreigt te stromen kan daar tijdelijk een plek vinden. Waarschijnlijk eens in de vijf tot tien jaar. Het gebied is onderdeel van een veel grotere polder die zich uitstrekt vanaf de Zoetermeerse Dorpsstraat tot de drie molens van Stompwijk-Wilsveen.

Duizend jaar geleden lag hier een enorm moeras. Langzaam gingen boeren het gebied ontginnen. Ze groeven sloten om het moerasveen te ontwateren en akkers en weilanden aan te leggen. Veen bestaat voor een heel groot deel uit water, dus als je dat weghaalt dan klinkt het in. Het landschap daalt dan en je kunt het regenwater dat valt moeilijker wegvoeren. Op een gegeven moment kwamen daar watermolentjes voor. Daarnaast begonnen de boeren stukken land weg te graven dat ze lieten drogen tot de brandstof turf. Het land verdween in hoog tempo en er ontstonden grote plassen. In de welvarende 17de eeuw zocht men echter land voor woningen en landbouw en het oog viel op die plassen. In 1668 kregen vermogende mannen toestemming de plas van de Driemanspolder droog te malen. Zeven jaar later konden ze het land verdelen en boerderijen bouwen.

300 jaar lang konden de boeren ongestoord graan en andere gewassen verbouwen en koeien melken. Toen kwam de bouw van de stad Zoetermeer. Het land verdween vanaf 1966 langzaam onder de nieuwe wijken Driemanspolder en Meerzicht, boerderijen werden ingewisseld voor flats. Het Westerpark groeide op de vruchtbare grond en de Sprinterlijn ging dwars door de polder rijden. En langs de rand verscheen Leidschenveen. Anno 2020 kwam de Piekberging erbij.

Over die hele geschiedenis is een boek verschenen: De Driemanspolder; boeren, baggeren, bouwen en bergen. Het grootformaat boek telt 192 pagina’s met bijna 150 illustraties. De Driemanspolder is verkrijgbaar bij Historisch Genootschap Oud Soetermeer (www.oudsoetermeer.nl) voor € 23. In te zien en ook te kopen in Dorpsstraat 132 op maandagavond, woensdag- en zaterdagmiddag. Leden krijgen korting.

-advertenties-

-goede doel-