SC 5595De bijdrage voor de Entree vanuit het Rijk om woningbouwprojecten te stimuleren is afgewezen. Het Zoetermeerse college gaat nu een tweede aanvraag indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wethouder Rosier meldt in een memo dat de aanvraag voor de gebiedsontwikkeling Entree helaas is afgewezen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft wel aangeraden om het project opnieuw in te dienen voor de zogenaamde tweede tranche. Deze aanvraag is inmiddels ingediend door het college.

Een financiële bijdrage vanuit het ministerie zorgt voor een gezondere businesscase voor Entree. Hiermee kan sneller worden geïnvesteerd in het gebied en daarmee is de verwachting dat sneller met de gebiedsontwikkeling kan worden gestart. Met de bijdrage kunnen ook de kwalitatieve doelen gemakkelijker worden bereikt, zoals de betaalbaarheid van de woningen en de realisatie van een hoogwaardig openbaar gebied.
Een van de voorwaarden van de bijdrage is dat de gemeente garant staat voor de zogenaamde cofinanciering. Dit is in Zoetermeer het geval, het college heeft zich positief uitgesproken over de cofinanciering, onder voorbehoud van toekenning van de gelden en onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-