CadeautjesIn de Tweede Kamer is een voorstel aangenomen om vele ouders, die getroffen zijn door de kinderopvangtoeslag-affaire en nog niet zijn geholpen, 750 euro uit te keren in de komende weken. De PvdA in Zoetermeer wil dat deze uitkering niet meteen wordt verrekend met een uitkering of schulden.

Er zijn ook in Zoetermeer ouders die zich als gedupeerden bij de overheid en bij de gemeente gemeld hebben. De gemeente Zoetermeer heeft onlangs zelfs een loket ingesteld om deze ouders te helpen. “Zij wachten al maandenlang op enige vorm van compensatie voor de schade en het onrecht die hen zijn aangedaan door de Belastingdienst. Indien er dan een bedrag wordt uitgekeerd, hoe bescheiden ook, is het zuur en onrechtvaardig als dit meteen zou worden ingehouden door de gemeente omdat het verrekend moet worden met een bijstandsuitkering, achterstallige heffingen of schulden”, licht PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt toe. “De gemeente Zoetermeer kan zich van haar positieve en menselijke kant laten zien door op geen enkele wijze te tornen aan het bedrag van 750 euro “.


Er kunnen behalve de gemeente zelf ook andere bedrijven, organisaties en instellingen zijn waar ouders openstaande schulden hebben. Daarom verzoeken de PvdA samen met verschillende partijen in de raadsvergadering van 14 december via een motie het college niet alleen om de 750 euro uitkering op geen enkele manier te verrekenen met de bijstandsuitkering of andere gemeentelijke uitkeringen, maar eveneens om zich maximaal in te spannen dat dit geldbedrag ook niet bij andere schuldeisers terecht komt.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-