pro-patria-logo-erepenningDe LHN maakt zich ernstig zorgen over het terugbrengen van het aantal Combinatiefunctionarissen sport van 15 naar 13. Tijdens het Sportcafé van 3 december bleek dat een vereniging als Pro Patria in de problemen zou kunnen komen door het verdwijnen van deze functie.

Gymnastiekvereniging Pro Patria gaf tijdens het Sportcafé aan dat het verdwijnen van de Combinatiefunctionaris bij de (een non-profit bewegingsinstituut met 2.902 leden in 2013) wel eens tot gevolg zou kunnen hebben dat de Gymnastiekvereniging (opgericht in 1911) het niet overleefd. De Combinatiefunctionaris blijkt de enige professionele kracht binnen de vereniging te zijn die de schakel vormt tussen het vrijwillige bestuur en de 80 instructeurs die de lessen geven. Daarnaast is de Combinatiefunctionaris ook degene die de vereniging met de buitenwereld verbindt in de vorm van contacten met diverse scholen, andere verenigingen en het werven van nieuwe leden.

Middels een motie van 10 november jl. is tijdens het Begrotingsdebat door LHN al gewaarschuwd voor de risico’s als het aantal Combinatiefunctionarissen van de huidige 15 naar de destijds door het College voorgestelde 12 zouden worden teruggebracht. De meerderheid van de gemeenteraad heeft toen ingestemd met het behouden van 13 Combinatiefunctionarissen waarmee er in ieder geval één meer mocht blijven.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

-advertenties-

-goede doel-