raadzaalOp maandag 3 en 10 november 2014 vindt het begrotingsdebat plaats. Dan bespreekt de raad de programmabegroting 2015-2018 die het college aan de raad heeft gepresenteerd.

Elk jaar praat de gemeenteraad over de vraag hoeveel geld de gemeente de komende jaren gaat uitgeven en waaraan. Hiervoor wordt ruim de tijd genomen. Een eerste stap is gezet tijdens het voorjaarsdebat dat plaatsvond op 23 en 30 juni van dit jaar.

De vergadering begint op maandag 3 november om 20.00 uur. Op maandag 10 november om 18.00 uur wordt het begrotingsdebat voortgezet en gaat de raad over tot besluitvorming.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het Stadhuis, ingang Markt 10. Iedereen is van harte welkom. U kunt het debat ook live volgen via internet op www.raadzoetermeer.nl Op deze site vindt u onder raadsinformatie eveneens de agenda en bijbehorende stukken.

-advertenties-

-goede doel-