bouwkraanDe VVD Zoetermeer is blij dat er uitvoering wordt gegeven aan het VVD voorstel om sneller dan gebruikelijk gebiedsontwikkeling te realiseren. Het college stelt voor dit te doen bij de bouw van 200 jongerenwoningen verdeeld over het centrum en Rokkeveen.

In de pilot ‘ontslakken’ kijken gemeenten bij bouwprojecten naar regels en procedures die niet relevant zijn voor specifieke situaties. Waar mogelijk worden deze dan genegeerd. Het ‘ontslakken’ zorgt er zo voor dat gemeenten tijd en geld kunnen besparen bij het realiseren van projecten. Het college heeft aangegeven te willen proberen om 200 jongerenwoningen sneller dan gebruikelijk te realiseren door middel van bovengenoemd ‘ontslakken’. Het college gaat hiermee aan de slag met een VVD voorstel om ‘sneller, goedkoper en flexibeler te acteren’.

De VVD juicht de versnelde bouw van jongerenwoningen toe, juist omdat de wachttijd voor een jongerenwoning in Zoetermeer nu gemiddeld 3 jaar bedraagt. “Versneld extra woningvoorraad creëren voor jongeren is dus een goed pilotproject”, aldus raadscommissielid Dick Faas (VVD). “We zijn benieuwd naar het uiteindelijke plan, maar de VVD hoopt dat het de weg vrij maakt om in de toekomst sneller en efficiënter gewenste ontwikkelingen te realiseren. Daar was het de VVD met deze motie om te doen”, voegt Dick Faas daar aan toe.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

 

 

 

-advertenties-

-goede doel-