Afgelopen maandag schetsten de politieke partijen in de gemeenteraad hun visie op de begroting voor 2015. Eensgezind oordeelden coalitie en oppositie dat het nog ernstig ontbreekt aan ambitie (PvdA, CDA, VVD) en dat de begroting beleidsarm is en geen visie bevat (D66). De partijen zetten daarmee prikkelend de toon voor de ontknoping van het begrotingsdebat deze maandag.

Klaas Jan de Jong 2 - CopyrightFOTOFLEXNHet CDA deelt de kritiek over het gebrek aan visie en ambitie. Fractievoorzitter Klaasjan de Jong hekelt de tweeslachtige opstelling van het college over de ondersteuning van vrijwilligers. Er wordt de komende jaren fors gekort op het budget voor welzijnswerk in de wijken, terwijl de inzet van vrijwilligers meer dan ooit nodig is. “Het zou wel eens de ernstigste misrekening van dit college kunnen zijn dat het de vrijwilligers laat vallen”, aldus De Jong.

Met de veranderingen in de zorg groeit niet alleen het beroep dat op zorgvrijwilligers wordt gedaan; voor het functioneren van het nieuwe zorgstelsel is hun inbreng ook nog eens onmisbaar. Organisaties als Mooi! en Piëzo zijn in alle delen van de stad actief in het buurt- en welzijnswerk. Met hun activiteiten en ervaring bestrijken ze de haarvaten van de samenleving. Ze zijn in staat signalen op te vangen wanneer het mis dreigt te gaan. Klaasjan de Jong : “Nu al bereiken ons signalen dat vrijwilligers zich onvoldoende gesteund voelen, terwijl er netwerkcoaches zijn die zo aan de slag kunnen. Met een groter accent op samenwerking tussen organisaties valt nog een wereld te winnen.”

Klaasjan de Jong pleit zodoende voor investeringen om vrijwilligers en hun organisaties in hun kracht te zetten. Het veelgehoorde argument dat er geen geld is gaat wat hem betreft niet op. Er is de afgelopen jaren heel veel zorggeld bespaard. Dat geld (een miljoenenbedrag!) zit nu in een goedgevulde reservepot. Het CDA vindt dat  het bespaarde zorggeld preventief ingezet moet kunnen worden om dreigende knelpunten te voorkomen.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

 

-advertenties-

-goede doel-