combinatiefunctionarissen sport

Combinatiefunctionarissen sport (november 2013)

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad, tijdens het Najaarsdebat, ingestemd met het behouden van 13 fulltime combinatiefunctionarissen. Daarmee zijn de voorgestelde bezuinigingen iets teruggedraaid. Het bleek financieel niet mogelijk om de bestaande 15 te handhaven.

“De voorgestelde bezuinigingen vond ik niet te rijmen met de resultaten die deze combinatie-functionarissen behalen”, aldus Rianne Sman, raadslid en woordvoerder Sport VVD Zoetermeer. De afgelopen jaren werd al eerder bezuinigd van 18 naar 15 en nu stelde het college voor terug te gaan naar 12. Deze terugloop is vooral zichtbaar in de sportsector. Vier verenigingen; Ilion, Taverzo, Pro Patria en Circus Nevermind hebben bericht gekregen vanaf 2015 geen combinatiefunctionaris meer te krijgen.

“Zorgelijk in een tijd waarin de sportparticipatie terugloopt, kennismakingscursussen 90% minder aanmeldingen hebben en het aantal mensen met gezondheidsproblemen toeneemt”, aldus Sman. De inzet van combinatiefunctionarissen levert een enorme bijdrage aan het kennismaken met sportactiviteiten, sociale contacten en uiteindelijk lidmaatschappen van Zoetermeerse sportverenigingen. “Met het behoud van de 13de fulltime functionaris kunnen hopelijk een paar sportverenigingen in Zoetermeer weer aanspraak maken op een functionaris voor een paar dagen in de week”, aldus Sman.

Het sprokkelen van voldoende financiële middelen, wat afgelopen maandagavond laat nog moest gebeuren, is als het aan raadslid Sman ligt eenmalig. “We gaan als raad snel met het college in gesprek om de inzet van combinatiefunctionarissen goed te regelen voor aankomende jaren. Daarbij ga ik ook praten met de huidige functionarissen. De discussie moet niet langer alleen om geld gaan, maar juist om de activiteiten en doelen die we stellen en het gezamenlijk bereiken daarvan”, aldus Sman.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

 

-advertenties-

-goede doel-