mz Voorweg 125 RijksmonumentVoor de bouwplannen aan de Voorweg wordt op voorstel van de gemeenteraad ook een alternatief opgepakt. “Bij de Voorweg moet de cultuur-historische waarde en de groene beleving voorop staan,” stelt D66 raadslid Willem Bos, “vandaar ons alternatief dat kiest voor ruime groene private kavels en sociale woonvormen.” Tegen het oorspronkelijke bouwplan hadden het Historisch Genootschap Oud Soetermeer en omwonenden bezwaar gemaakt.

Vorig jaar had de gemeenteraad het besluit genomen tot de bouw van een nieuw Vrijetijdscentrum bij stadsboerderij het Buitenbeest. De kosten moesten terugverdiend worden met de bouw van 24 tot 27 woningen op het vrijkomende terrein van de monumentale boerderij van het oude vrijetijdscentrum en de ernaast gelegen wijktuinen. Projectontwikkelaars zouden daartoe met een plan mogen komen. “Het aantal woningen aan de Voorweg zou daarmee in één klap verdubbelen,” licht D66 fractievoorzitster Cora Huijbens toe,” deze verdichting past niet in de beeldkwaliteit van dit historische lint. Wij hebben al zo weinig historie. Dus wij moeten erg zuinig zijn met wat wij hebben.”

D66 is blij met de steun van de voltallige gemeenteraad om het alternatief te laten onderzoeken. Alle fracties hebben ook op verzoek van D66 meegedacht. “De gezamenlijkheid onderstreept het belang dat de Voorweg bescherming verdient.” Het alternatief moet ongeveer gelijke opbrengsten geven als het oorspronkelijke plan.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

 

 

 

-advertenties-

-goede doel-