indexWerkloosheid heeft in de afgelopen jaren ook Zoetermeer getroffen. Verdringing op de arbeidsmarkt, voornamelijk voor jongeren, zorgt voor een hoge jeugdwerkloosheid. De PvdA Zoetermeer heeft daarom met succes een motie ingediend die jongeren actief in het arbeidstraject houden. De motie is gebaseerd op het succesvolle initiatief 2GetThere en door de Zoetermeerse gemeenteraad unaniem aangenomen tijdens het begrotingsdebat 2014.

Het project 2GetThere uit Arnhem leidt jongeren op tot jongerencoach. Die coachen op hun beurt jongeren uit hun eigen omgeving en hun eigen netwerk naar werk, school of een combinatie van beide. Jongeren zijn er namelijk bij gebaat zo snel mogelijk een baan te vinden zodra ze op de arbeidsmarkt komen.

In Arnhem heeft 2GetThere grote successen geboekt. 78% van de jongeren die met het traject zijn gestart is doorgestroomd naar werk, school of een combinatie van beide. PvdA-Raadslid Daphne Disco en indiener van de motie: “ik ben blij dat deze raad en het College de aanpak van jeugdwerkloosheid belangrijk vindt. Ik heb gesproken met de jongerencoaches in Arnhem en hun enthousiasme heeft me echt geïnspireerd. Ik hoop dat het in Zoetermeer snel van de grond komt."

Met unanieme steun van de raad heeft het College nu de opdracht meegekregen om een dergelijk project uit te rollen in Zoetermeer. Wethouder Taco Kuiper van Sociale Zaken heeft aangegeven positief te staan tegenover dit project en zal de raad zo snel mogelijk informeren over hoe het project kan worden uitgevoerd. Zo hoopt de gemeente een stap te nemen in het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Voor meer informatie over het project kunt u terecht op de website www.2getthere.info.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

 

 

 

-advertenties-

-goede doel-