Het verkiezingsprogramma van het CDA Zoetermeer heette niet voor niets: ‘De mens centraal’. Het CDA wil het leven van mensen als uitgangspunt nemen voor betere zorg en ondersteuning. Tijdens het najaarsdebat op 3 en 10 november pleitte het CDA met succes voor de invoering van een integraal persoonsgebonden budget. De motie van het CDA daarover kreeg de steun van de voltallige Zoetermeerse gemeenteraad.

Bij een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt degene die zorg nodig heeft een bepaald bedrag waarmee die persoon zelf zorg kan inkopen bij een professionele zorgverlener. Maar dat kan ook thuis bij iemand uit zijn eigen netwerk zijn. Het persoonsgebonden budget is een goede manier waarop iemand zelf diens eigen zorg kan regelen zoals men dat zelf wil. Het invoeren van een integraal PGB is daarvoor een goede volgende stap.

zakmetgeldMet een integraal PGB bedoelt het CDA een budget voor mensen met een ondersteuningsvraag (over zorg, school, vrije tijd, werk of iets anders), waarmee die persoon zelf die ondersteuning kan regelen die hij of zij wil. Centraal staan de mensen die zorg nodig hebben met hun vragen en niet de regelingen, financieringsstromen of beleidsterreinen. Hiermee wil het CDA het ‘van-het-kastje-naar-de-muur’-verwijzen tussen verschillende gemeentelijke loketten voorkomen. Doordat de gemeente meer verantwoordelijkheden krijgt voor de zorg en ondersteuning, maar ook bij jeugdzorg en participatie en werkgelegenheid, kan dit nu geregeld worden.

Uit recent onderzoek van adviesbureau AEF blijkt dat een integraal PGB alle betrokken partijen (zorgvragenden, gemeente en zorgaanbieders) dwingt om over alle levensdomeinen heen (thuis; werk; school; vrije tijd) te kijken naar de behoefte, vanuit het perspectief van de hele mens. Het integrale PGB zet alle betrokkenen daarmee aan tot innovatie en synergie; het biedt goede kansen voor een betere kwaliteit van leven en een betere beheersbaarheid van de kosten.

De gemeenten Delft en Woerden zijn gestart met pilots. De gemeente Zoetermeer wil leren van hun ervaringen. Met de voornoemde CDA-motie wordt het Zoetermeerse college van B&W opgedragen om komend voorjaar een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad dat aangeeft hoe een integraal PGB in Zoetermeer kan worden ingevoerd.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

 

 

 

-advertenties-

-goede doel-