D66 logoD66 is blij met de steun van de gemeenteraad voor verbreding van het burgerinitiatief. Inwoners van Zoetermeer kunnen een voorstel indienen aan het gemeentebestuur om een idee op te pakken. “Wij hebben een amendement ingediend voor uitbreiding van dit initiatiefrecht,” legt D66 raadslid Jamila Bakkers uit, “niet alleen onderwerpen waarover de gemeenteraad besluit komen in aanmerking, maar nu ook voorstellen waarover de wethouders gaan.” De gemeenteraad stemde hiermee in, alleen VVD en LHN gaven geen steun. “Dat is jammer, want onze inwoners kunnen juist veel baat hebben van de verbreding van het burgerinitiatief”, stelt D66 fractievoorzitster Cora Huijbens. “Denk aan kleine dingen in de buurt waarover de wethouders gaan, als de wens voor een trapveldje voor kinderen dat nu ook serieus opgepakt dient te worden.” D66 is benieuwd naar de eerste initiatiefvoorstellen van bewoners.    

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

 

 

 

-advertenties-

-goede doel-