GroenLinks-Jacobien GroeneveldDe gemeenteraad van Zoetermeer nam op 1 december een amendement aan van de fractie van GroenLinks over het beschermen van kinderen als de gemeente besluit de ouder(s) geen uitkering meer te geven als straf. Deze maatregel wordt gelukkig niet vaak opgelegd, alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als iemand agressief is geweest. Als er kinderen bij betrokken zijn, moet de gemeente iets extra's doen, vindt GroenLinks. Het amendement werd aangenomen bij de bespreking van de nieuwe WWB (Wet Werk en Bijstand) en de Participatiewet. Met deze wetten regelt de gemeente vanaf 1 januari alles rondom werk, uitkeringen en beschermd werken voor mensen met een beperking.

De strafmaatregel om een iemands uitkering stop te zetten, is al onderdeel van het bestaande beleid. Jakobien Groeneveld, fractievoorzitter: "Dat kan echt niet, vinden wij. Je neemt daarmee de basis weg onder het bestaan van mensen. Dat lost niets op. En als er kinderen bij betrokken zijn, is het helemaal heel erg: wat kunnen zij eraan doen? De gemeente zou deze kwetsbare groep kinderen juist moeten beschermen." Om kinderen in ieder geval een beetje te behoeden voor nog meer ellende en ze niet in de steek te laten als hun ouders bijvoorbeeld tijdelijk geen inkomen (uitkering) meer krijgen, is nu een amendement van GroenLinks aangenomen. Daarin staat dat bijvoorbeeld scholen en maatschappelijk werk ingeschakeld worden om te helpen.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

 

 

 

-advertenties-

-goede doel-