wozHet college heeft geantwoord op schriftelijke vragen van de LHN over het voorstel van Minister Kamp aan de Tweede Kamer over het verhogen van de huurprijzen van sociale huurwoningen. Het voorstel houdt in dat voor het vaststellen van de huren de Woz-waarde kan worden gebruikt. Daardoor kunnen deze in de Randstad met zo’n 5 procent of meer stijgen. Fractievoorzitter Nawijn (LHN): “het motief van Kamp deugt niet. Beoogd effect is dat een deel van de woningen een maximale huurprijs krijgt boven de liberalisatiegrens . Daarmee komen deze in de vrije sector terecht en worden de huurders de dupe, de woonkostentoeslag vervalt. De gemeente komt bovendien te zitten met een verstoorde woningvoorraad”.

De Woz-waarde ligt in de Randstad aanmerkelijk hoger dan in de rest van het land. Nawijn: “dus het maakt uit of je in een huurwoning woont in Zuid-Holland of – laten we zeggen – in Groningen. Maar de uitkeringen en minimumlonen zijn overal gelijk, dat leidt tot ongelijkheid en scheefwonen”. Ook het college vindt het voorstel van Minister Kamp niet wenselijk, blijkt uit de beantwoording. De LHN vindt ook de relatie die het college legt tussen de jaarlijkse huurverhoging, de verhuurdersheffing en de gevolgen van het voorstel Kamp terecht.

De LHN vindt het betreurenswaardig dat het voorstel zich over de rug van inwoners in een sociale huurwoning en die van de belastingbetaler afspeelt.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

 

 

 

 

-advertenties-

-goede doel-