SP logoVorige week heeft de gemeenteraad het beleid rondom de Participatiewet aangenomen. Hierbij zet de raad volgens de SP een stap verder in de richting van het ondermijnen van werknemersrechten.

Mensen in de bijstand moet straks gaan werken zonder loon omdat ze anders hun bijstand verliezen, in een re-integratietraject of omdat ze een ‘tegenprestatie’ moeten verrichten. Hiermee wordt gebroken met het uitgangspunt dat de bijstand een recht is waar mensen jarenlang belasting voor hebben betaald en geen liefdadigheid van de overheid waar je iets voor terug moet doen.

Raadslid Lennart Feijen: “Het beleid rondom de Participatiewet ondermijnt het minimumloon en zorgt op grote schaal voor verdringing van regulier werk. Mensen worden straks gedwongen om gratis te werken, niet voor een salaris maar voor een bijstandsuitkering. Een werkervaringsplek, proefplaatsing, doorstroombaan betekent gewoon dat er werk is. En als er werk is dan dient iemand daar een fatsoenlijk loon voor te krijgen.”

De SP Zoetermeer heeft bij de behandeling van het beleid rondom de Participatiewet 10 voorstellen ingediend om het sanctioneringsregime enigszins te verlichten, de zoektermijn te schrappen, de werknemer te belonen in plaats van de werkgever, harde en heldere afspraken te maken over een echt dienstverband zodat mensen ook echt perspectief hebben om duurzaam aan het werk te komen en om te stoppen met de ‘tegenprestatie’ en werken met behoud van uitkering.

Uiteindelijk heeft één voorstel van de SP het gehaald, namelijk om een beslissing om een korting op de bijstandsuitkering op te leggen altijd in teamverband te nemen, en dit niet door een individuele klantmanager te laten beslissen. De SP stemde tegen het beleid en de verordeningen en zal de ontwikkelingen rond de Participatiewet de komende tijd nauwlettend volgen.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

-advertenties-

-goede doel-