riool“Het moet afgelopen zijn met de jarenlange stijging van de rioollasten”, zo liet CDA-fractievoorzitter Klaasjan de Jong de gemeenteraad weten. Op de agenda van afgelopen maandag stonden de belastingverordeningen 2015.

De Jong: “voor het negende jaar op rij stijgen de rioollasten met € 17,50. Lange tijd was dit nodig omdat de kosten van het riool veel hoger waren dan de opbrengst van de rioolheffing. Nu het niveau van kostendekkendheid nadert moet het afgelopen zijn met de stijgende tarieven voor het riool.” Met zijn oproep gaf de Jong het gemeentebestuur een helder signaal dat de jaarlijkse groei van de rioolheffing zo snel mogelijk moet worden omgebogen. Wethouder Paalvast zegde toe om in januari met informatie te komen over de verwachte ontwikkeling van de rioollasten in de komende jaren. De Jong: “wij zullen de ontwikkelingen kritisch beoordelen, zoals dat ook gebeurt voor de overige belastingen”.

Het goede nieuws voor 2015 is dat de belangrijke belastingtarieven als OZB en afvalstoffenheffing dalen. Op de bedrijfsvoering van de afvalinzameling zijn het afgelopen jaar financiële voordelen behaald. Daarnaast is de inflatie over het afgelopen jaar lager dan 0%, hetgeen maakt dat de meeste tarieven komend jaar neerwaarts worden bijgesteld.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

-advertenties-

-goede doel-