De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van Zó! Zoetermeer om onderzoek te doen naar de komst van een ‘sociaal leenfonds’ voor inwoners die in armoede verkeren en een lening nodig hebben voor het doen van een noodzakelijke aankoop of voor het aflossen van schulden. Met het fonds kan de gemeente op een unieke manier werken aan het bestrijden van armoede.

portemonneeZó! deed het voorstel bij de behandeling van het armoedebeleid voor de periode 2015-2018. Het sociaal leenfonds is uniek, omdat een lening wordt verstrekt tegen geen of een zeer lage rente. Dit biedt uitkomst voor mensen die niet bij een bank terecht kunnen omdat zij een (te) laag inkomen hebben, 65 jaar zijn, of in het verleden schulden hebben gehad.

Eerder vroeg Zó! al aan het college van burgemeester en wethouders om te bekijken of een gemeentelijke kredietbank kon worden opgericht, maar dit was niet haalbaar wegens te hoge kosten. Ook bleek dat voor een krediet een erg hoge rente moet worden betaald. “Dan komen mensen sneller in de problemen, terwijl zij juist ‘lucht’ nodig hebben om aan een oplossing te werken”, zegt Zó!-raadslid Carla Krullaars. “Een sociaal leenfonds is een goed alternatief: er is geen sprake van een bank, waardoor er geen of een lage rente kan worden gevraagd.”

Het fonds kan mensen met schulden weer perspectief bieden op een nieuw begin, maar voor Zó! is vooral de mogelijkheid om problematische schulden te voorkomen het belangrijkste.

Bij het voorkomen van schulden is het ook van belang dat mensen goed genoeg kunnen rekenen. Daarom diende Zó! Zoetermeer ook een amendement in om te regelen dat er meer rekenlessen beschikbaar komen.

Krullaars: “We zijn blij dat dit amendement het heeft gehaald. Veel mensen die in financiële moeilijkheden dreigen te raken, blijken moeite te hebben met het berekenen van hun inkomsten en lasten. Er worden in de stad al veel budgetteringstrainingen gegeven, maar die helpen onvoldoende als mensen moeite hebben met de basis. Een goede rekenvaardigheid is de eerste stap om te voorkomen dat financiën uit de hand lopen.”

Bijna alle fracties steunden de voorstellen van Zó!. Alleen LHN en VVD stemden tegen de motie over het leenfonds, en CDA en LHN steunden het amendement over de rekenlessen niet.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

-advertenties-

-goede doel-