Inwoners en sportverenigingen zijn welkom om mee te denken over het vernieuwde sportbeleid vanaf 2017 van de gemeente Zoetermeer. Denk hierbij aan het stimuleren van duurzaam sporten, ontwikkeling van topsport, sporten voor bijzondere doelgroepen en sportaccommodaties.

In de periode april tot en met juni worden samenspraakbijeenkomsten georganiseerd om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ook kunnen inwoners en sportverenigingen in deze periode digitaal hun mening geven.

Achtergrond

atletiek schoenenSporten en bewegen is goed voor de gezondheid en het (woon) plezier van inwoners. Daarom stimuleert de gemeente dat steeds meer Zoetermeerders duurzaam sporten. Hoe de gemeente dit wil bevorderen staat in de kadernota 2012-2017. Deze kadernota krijgt een opvolger in een compacte sportagenda waarin de plannen en ambities staan vanaf 2017.

-advertenties-

-goede doel-