Charlie Aptroot 2 Copyright FOTOFLEXNLZoetermeer is de laatste jaren veiliger geworden, maar dat betekent niet dat de gemeente nu kan stilzitten, volgens burgemeester Aptroot. De stad gaat de komende jaren de strijd aan met de onderwereld, ondermijning, witwassen en illegale praktijken worden hard aangepakt.

De gemeente startte eerder dit jaar al met de acties tegen ondermijning, dan gaat het bijvoorbeeld om fraude, drugshandel en witwassen. Op een bijeenkomst met ondernemers werd uitgelegd hoe ondermijning in zijn werk gaat. Burgemeester Aptroot: "Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven waar je nooit activiteiten of klanten ziet, maar waar wel heel dure auto's voor de deur staan. Zo'n bedrijf kan heel goed een dekmantel zijn om geld wit te wassen." Na die eerste bijeenkomst zijn er al een aantal meldingen binnen gekomen, volgens de burgemeester hebben de eerste bedrijven intussen al bezoek gehad van politie en belastingdienst.

 

High Impact crimes

Een ander speerpunt van het veiligheidsbeleid de komende 4 jaar is de aanpak van High Impact crimes. Dit zijn misdaden, zoals woninginbraak en huiselijk geweld, die een grote impact hebben op de slachtoffers. Het aantal delicten is de afgelopen jaren gedaald, maar de gemeente wil inzetten op een verdere daling. Aptroot: "De impact van een misdrijf als een woninginbraak is heel groot, mensen voelen zich nog heel lang onveilig. We pakken zaken als fietsendiefstal en dergelijk ook wel aan, maar de high impact crimes hebben onze bijzondere aandacht".

 

Radicalisering en jeugdgroepen

Twee andere speerpunten uit het veiligheidsbeleid zijn het tegengaan van radicalisering en het aanpakken van problematische jeugdgroepen. In het verlengde van de aanpak van radicalisering worden ook de 'terugkeerders', de mensen die naar SyriĆ« zijn afgereisd en nu weer zijn terug gekeerd, goed in de gaten gehouden. Bij de jeugdgroepen signaleert de gemeente dat de leeftijd van de overlastgevertjes steeds jonger wordt. Aptroot: "Het is geen uitzondering als we te maken hebben met kinderen tussen de 10 en 14 jaar. We proberen deze groep met veel begeleiding weer op een positief pad te krijgen. Dit doen we bijvoorbeeld door huisbezoek, waarbij we ook de ouders van de kinderen aanspreken op het gedrag van zoon of dochter".

-advertenties-

-goede doel-