NL license plateZoetermeer Vooruit wil voor Zoetermeer een systeem met automatische nummerbordherkenning, het ANPR-systeem (Automatic NumberPlate Recognition), om het geweld in de stad tegen te gaan. Volgens de fractie kan een dergelijk systeem helpen bij de criminaliteit en het vergroten van de veiligheid.

Juliette Meurs-Troch (fractievoorzitter): “De personele bezetting van de politie in Zoetermeer is onder de sterkte en er moet dientengevolge gezocht worden naar slimme(re) toepassingen. Een ANPR-systeem scant enkel en alleen de kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem.”
Via de computer worden de gescande nummerborden snel vergeleken met een een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn. De politie Zoetermeer heeft momenteel de beschikking over 1 voertuig voorzien van een ANPR-systeem. Dit voertuig moet echter met het hele district (Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp) worden gedeeld en er is personele inzet voor nodig om dit ANPR-voertuig te bedienen. Hierdoor is inzetbaarheid in Zoetermeer van een ANPR-voertuig erg beperkt en afhankelijk van capaciteit van de politiemedewerkers.

 

Statisch ANPR systeem

Een statisch ANPR-systeem, op alle invalswegen, kan in kaart brengen wanneer criminelen het Zoetermeers grondgebied binnenkomen of verlaten. Daarnaast kunnen gestolen voertuigen of voertuigen die op heterdaad betrokken zijn geweest bij een misdrijf, direct via de ANPR worden opgespoord. De toepassing van het ANPR-systeem is overigens geheel conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Zoetermeer Vooruit vraagt het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten om een proef te doen met het statisch ANPR-systeem.

-advertenties-

-goede doel-