2019 01 10 Zó Persbericht foto uit privébezit mvdmDe gemeente Zoetermeer gaat van augustus 2019 tot oktober 2020 meedoen met het lustrumjaar van de bevrijding van Nederland. Het wordt een bijzonder jaar waarin 4 en 5 mei – 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog - de kern vormen.

In antwoord op officiële vragen van de fractie van Zó! Zoetermeer meldt het college dat wordt ingegaan op de oproep van de VNG. De VNG heeft afspraken gemaakt met het Nationaal Comité 4 en 5 mei om mee te werken aan het lustrumprogramma. Het college zal bezien in hoeverre het – binnen de bestaande budgetten – mogelijk is om aan te sluiten bij de landelijke trajecten en heeft hierover contact gezocht met Floravontuur. De raad wordt in het tweede kwartaal van 2019 geïnformeerd over de plannen.

“Zó! Zoetermeer vindt 4 en 5 mei en het lustrumjaar heel belangrijk. Het blijft nodig om de mensen die hun leven gaven voor de vrijheid, te herdenken. En het blijft nodig om onze vrijheid en het herstel van de democratie te vieren”,zo stelde fractievoorzitter Marijke van der Meer in de vragen aan het college.

Van der Meer: “We zijn blij met de positieve reactie van het college en we zullen aan het college vragen om de plannen in ieder geval vóór het voorjaarsdebat naar de raad te sturen, zodat we – als het nodig is – nog even goed naar de budgetten kunnen kijken. Als je kijkt naar de discussies in onze huidige samenleving dan is het heel hard nodig dat we stil blijven staan bij de vrijheden die we hier in Nederland hebben. En daarbij zijn de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting van groot belang, maar óók de vrijheid om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt.”

Foto: Privé bezit Marijke van der Meer

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

-advertenties-

-goede doel-