pgbHet college heeft in de Perspectiefnota een bedrag van €33.000,00 opgenomen als bezuiniging door de persoons gebonden budget-tarieven te verlagen. Zoetermeer Vooruit vindt dit een onverantwoorde en onnodige maatregel.

Het huidige uurtarief is vastgesteld op maximaal € 20,00 per uur en het voorstel is dit, met ingang van 1 januari 2020, te verlagen naar het minimumloon per uur. In Zoetermeer maken ongeveer 100 gezinnen gebruik van een pgb voor jeugdhulp in het sociale netwerk. Ouders/gezinnen die zelf (of met hun sociale netwerk) de zorg voor hun kind vervullen krijgen op deze manier een vergoeding vanuit het pgb.

De vraag is echter of deze maatregel ook daadwerkelijk tot een bezuiniging zal leiden, immers doordat ouders minder vergoed krijgen voor hun eigen inzet, is de verwachting dat zij eerder zullen kiezen om duurdere hulp in te kopen. Deze duurdere hulp, van reguliere jeugdzorg, valt buiten het pgb en wordt gewoon vergoed.

“Onzin dus”, stelt fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch. “We gaan inwoners onnodig in de stress jagen. Het is helemaal niet gezegd dat dit een bezuiniging oplevert en wij vinden dat de ouders/gezinnen die zelf voor hun kind zorgen, daarvoor niet gestraft mogen worden. Wij stellen voor om de bezuinigingsmaatregel uit de nieuwe verordening te schrappen en de oude maatregel van 20 euro te blijven hanteren.”

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-