Wethouder Margreet van Driel portret lachendHet college wil met de kadernota ‘Meedoen met Meerwaarde’ meer Zoetermeerders helpen bij armoede en schulden. Wethouder Van Driel: “Mensen moeten eerst schulden(zorg)vrij zijn, geen zorgen meer hebben over geld, vóór alle andere problemen aangepakt kunnen worden”.

Mensen die zich zorgen maken om hun financiële situatie krijgen vaak ook te maken met andere problemen en voelen zich minder fit. Daardoor ontbreekt vaak de energie en tijd om bijvoorbeeld een baan te zoeken. Margreet van Driel: “Stress beperkt je in nadenken. We moeten eerst deze problemen oplossen en daarna kijken naar andere problemen, zoals met gezondheid of zoeken naar werk”.

In de kadernota, die in februari in de raad besproken wordt, geeft het college kaders waar het gaat om re-integratie, armoede en schulden. Het doel is dat iedereen in Zoetermeer kan meedoen. Wethouder Margreet van Driel: “Mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een baan is de basis. Want het hebben van werk betekent zoveel meer dan alleen maar het hebben van een inkomen. Het betekent voor veel mensen dat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij.”

 

Verder kijken dan naar geld alleen

Het niet kunnen rondkomen en het hebben van schulden kan ook leiden tot problemen op andere leefgebieden, bijvoorbeeld op gezondheid. Daarnaast is bekend dat kinderen van ouders met schulden opvallend vaak zelf in geldproblemen komen.

Het college kiest voor extra inzet op jongeren die werk zoeken, inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, inwoners met schulden, vergunninghouders en huishoudens met kinderen. Voor mensen met schulden wil het college het taboe en de schaamte die er rond geldzaken leven meer doorbreken, zodat schulden makkelijker bespreekbaar zijn. Als de stap naar hulp eerder gezet wordt, kan de gemeente mensen eerder naar een schulden(zorg)vrij bestaan helpen. Speciaal voor kinderen die opgroeien in armoede zoekt de gemeente samenwerking met (landelijke) partners in de Alliantie Kinderarmoede.


“We kunnen het niet alleen”, zegt wethouder Jakobien Groeneveld van armoedebeleid. “Samenwerking met maatschappelijke organisaties, werkgevers en het Rijk is een belangrijke randvoorwaarde wanneer we aan de slag gaan met onze doelen. Dit doen we via de Alliantie Kinderarmoede. Op lokaal niveau willen we onderzoeken of voor Zoetermeerse kinderen die opgroeien in armoede een (gratis) ontbijt op school mogelijk is.”

Foto: Wethouder Van Driel

-advertenties-

-goede doel-