stadshart overzichtVijftien burgemeesters uit Nederland roepen op om een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar in het leven te roepen om achterstandswijken extra te steunen. De Zoetermeerse VVD wil dat de gemeente Zoetermeer zich actief opstelt en zich aansluit bij dit initiatief.

 

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: “Hoewel in de oproep niet naar Zoetermeer wordt verwezen, de door de vijftien burgemeesters benoemde problematiek is voor Zoetermeer, net als in veel andere new towns, wel degelijk relevant. Ook het Expertonderzoek naar de impact van de coronacrisis uit juni 2020 laat bijvoorbeeld zien dat de kans reëel is dat in Zoetermeer de sociale problematiek toeneemt en kwetsbare wijken nog kwetsbaarder worden.”

De VVD wil daarom van het college onder meer weten of het de inhoud en strekking van de oproep aan de landelijke politiek om een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar in het leven te roepen, deelt en bereid is onderzoek te doen of Zoetermeer zich bij dit initiatief kan aansluiten. Rob Duiven: “We verwachten dat het college alert is op dit soort initiatieven en slagvaardig handelt als er mogelijkheden zijn voor extra ondersteuning of bijdragen van het rijk.”

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-