motie 2011 41Het college laat de gemeenteraad in een afdoening van een motie weten een aangenomen motie niet te zullen uitvoeren. Het gaat om de Motie 2011-41: ‘Geen verkoop zonder bestemmingsplan’, die op 14 december 2020 met 22 stemmen voor en 16 stemmen tegen door de gemeenteraad werd aangenomen.

In de motie verzoekt de raad om er bij projectontwikkelaars op aan te dringen dat woningen niet verkocht worden voor er in de gemeenteraad een besluit genomen is over wijziging van het bestemmingsplan. Verder wil de raad geïnformeerd worden als een projectontwikkelaar toch besluit woningen nog voor wijziging van het bestemmingsplan te verkopen.

Wethouder Rosier laat in een memo aan de raad weten dat een dergelijke werkwijze ‘ongebruikelijk is en bovendien leidt tot vertraging in bouwprocessen’. Het is volgens de wethouder juist in het belang van de gemeente om tempo te maken in het realiseren van woningen. Een projectontwikkelaar wil in een zo vroeg mogelijk stadium weten of de woningen verkocht gaan worden, omdat naarmate het project langer loopt de investeringen ook steeds groter worden voor de ontwikkelaar. Hoe eerder er namelijk zekerheid is dat de woningen (kunnen) worden verkocht, hoe kleiner de risico’s zijn en groter de financieringsmogelijkheden. Uiteindelijk komt dit het tempo ten goede waarin de woningen daadwerkelijk gebouwd en opgeleverd worden. Verderop meldt Rosier dat het college geen eisen kan stellen over welke informatie de ontwikkelaar deelt met kandidaat-kopers.

Het college wil wel de raad informeren in de gevallen waarbij wordt gestart met de verkoop van woningen voordat het bestemmingsplan is vastgesteld.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-