Nul op de meter Palenstein transformatie woningenNa brand in een meterkast van een Nul Op de Meter woning in Palenstein wordt een onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand en de stroomspanning in de woningen. De onderzoeken lopen nog en de Goede woning ziet op dit moment geen aanleiding om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen.

De fractie van de LHN stelde vragen aan het college na contact met verontruste inwoners van de NOM woningen. Inwoners hadden vragen over de veiligheid van de woningen en de installaties. Wethouder Paalvast laat in de beantwoording van de vragen weten dat de gemeente Zoetermeer zélf geen rol heeft bij controles en onderzoek naar de veiligheid van bestaande geïnstalleerde energiemodules op elektriciteit of aardgas. Bij de vergunningverlening is door de gemeente getoetst of de installaties voldoen aan de landelijke richtlijnen, verdere controle vindt niet plaats.

De eigenaar van de woningen, De Goede Woning, laat wel onderzoek doen naar de voorzieningen in de woningen, maar deze onderzoeken lopen nog en de resultaten zijn nog niet bekend. Intussen hebben de bewoners volgens De Goede Woning al wel uitleg gehad hoe zij moeten handelen bij problemen met de energievoorziening en hoe de zonnepanelen en hoofdschakelaar uit kunnen worden gezet om bij brand verdere schade te voorkomen.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-