winkelwagen volZoetermeerders die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering, mogen vanaf 1 augustus 2021 giften ontvangen tot 1200 euro per jaar zonder daarvoor gekort te worden op hun uitkering. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiertoe besloten na een motie van de PvdA Zoetermeer.

Vorig jaar ontstond landelijke ophef toen een inwoonster met een bijstandsuitkering door haar gemeente Wijdemeren werd gesommeerd om 7000 euro terug te betalen nadat was gebleken dat haar moeder haar boodschappen betaalde. Inmiddels heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt voor mensen in de bijstand een vrijstelling van giften te realiseren van € 1.200,- per jaar. Inmiddels bepalen steeds meer gemeenten zelf om al eerder over te gaan op deze vrijstellling.

Susanne Bout, raadslid van de PvdA in Zoetermeer: “In onze stad lopen inwoners die slechts bijstand ontvangen nog steeds het risico geld terug te moeten betalen als bijvoorbeeld hun naasten goedbedoeld giften geven. Wij vinden dit bijzonder wrang. Je straft mensen die al veel moeite hebben om rond te komen en je straft ook de solidariteit van mensen die juist uit een goed hart hulp willen bieden.”

In navolging van een reeks andere gemeenten mogen Zoetermeerse inwoners in de bijstand per 1 augustus dus 1200 euro aan giften ontvangen op jaarbasis zonder bang te hoeven zijn dat dit leidt tot een terugvordering van hun bijstandsuitkering.

De motie van de PvdA werd behandeld tijdens het Voorjaarsdebat in de Zoetermeerse gemeenteraad. De motie kreeg steun van alle fracties behalve de VVD.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-