containertuintjesDe raad heeft een motie aangenomen om met containertuintjes afval op straat tegen te gaan. Afval dat naast de afvalcontainers wordt geplaatst, zorgt voor veel zwerfafval in de buurt en trekt ook vaak ongedierte aan.

Is er eenmaal afval naast de container geplaatst, dan blijkt de drempel voor mensen lager om zelf óók hun afval naasat de container te zetten. De berg afval wordt op die manier snel groter.

Een containertuintje is een klein tuintje in plastic bakken rondom de container met planten. Uit proeven in buurtgemeenten, bijvoorbeeld Leidschendam-Voorburg, blijkt dat mensen minder snel afval bij de container plaatsen als er een containertuintje is. Het tuintje vraagt weinig onderhoud en kan eventueel ook geadopteerd worden door buurtbewoners.
Het college gaat een experiment starten met containertuintjes op twee locaties waarvan bekend is dat er regelmatig overlast is van afval.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-