atletiek schoenenZoetermeer gaat meer investeringen van sport- en cultuurverenigingen mogelijk maken met een investeringsimpuls. Veel vereniging hebben door de coronatijd minder mogelijkheden om te investeren, maar het is juist in deze tijd van belang om veel te bewegen en eenzaamheid tegen te gaan.

In een motie verzoekt Zó! Zoetermeer het college om de reserve van Eneco-gelden te gebruiken voor deze investeringsimpuls. Verenigingen worden later dit jaar uitgenodigd om aanvragen voor de investeringsimpuls in te dienen zodat er snel besluiten genomen kunnen worden.
De gemeenteraad heeft deze motie tijdens het Voorjaarsdebat op 28 juni aangenomen.

-advertenties-

-goede doel-