techniek werkplekZoetermeer moet meer leerwerk- en stageplekken krijgen voor mbo- en hbo-leerlingen die een technische opleiding volgen. Daarvoor pleit een motie van CDA-raadslid Esmee van Oudheusden tijdens het voorjaarsdebat in de Zoetermeerse gemeenteraad.

“Het CDA Zoetermeer ziet graag dat er meer mogelijkheden komen voor het opleiden van ‘technische’ leerlingen van het mbo en hbo, want daar is een groot tekort aan,” vertelt Van Oudheusden. “Bij een goede opleiding hoort een goede leerwerkplek of stage. Technische beroepen werken namelijk meestal met de handen en met gevaarlijke machines. Praktijkervaring opdoen is dan niet alleen belangrijk voor ervaring, maar ook noodzakelijk om te leren hoe ze in de toekomst veilig kunnen werken.”

Dun bezaaid 

Helaas zijn goede leerplekken dun gezaaid. Dat geldt niet alleen voor Zoetermeer. In heel Nederland bestaat een chronisch tekort aan leerwerk- en stageplekken voor leerlingen in de techniek. “Alleen in het mbo komen we in Nederland al 20.000 stageplaatsen tekort,” aldus CDA-raadslid Van Oudheusden. Dat is jammer, want leerwerkplekken en stages zijn wel noodzakelijk een studie af te ronden.”

Meer doen 

Daar moet verandering in komen. “We roepen tijdens het voorjaarsdebat het college op om mee(r) te doen met techniek. We willen dat het college in gesprek gaat met onderwijsinstellingen, werkgevers en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om meer passende leerwerkplekken en stages te creëren voor technische studenten binnen Zoetermeer,” aldus het CDA-raadslid. “Daarnaast willen we dat er in Zoetermeer een technoHUB komt, zoals in Woerden. In zo’n HUB werken technische opleidingen en werkgevers samen om meer leerwerkplekken en stages te creëren. Dat moeten leiden tot een optimale samenwerking.”

Deze motie is op maandag 28 juni 2021 tijdens het voorjaarsdebat in de Zoetermeerse gemeenteraad aangenomen.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-