handhaving 4Het veiligheidsbeleid in Zoetermeer wordt geactualiseerd, met o.a. meer aandacht voor de leefbaarheid in buurten, woonoverlast en het versterken van de handhaving. De VVD steunt deze actualisatie, maar maakt zich ernstig zorgen over de continuïteit ervan. Veel tijdelijke budgetten lopen eind 2022 af.

VVD-raadslid en portefeuillehouder veiligheid Jeffrey van Gils: “We werken nu met veel tijdelijke budgetten in het veiligheidswerkveld, die lopen eind 2022 af, maar de problemen waar we tegenaan lopen stoppen dan niet. Die vragen dus om een consequente en structurele aanpak.”

Maandag 12 juli debatteert de Zoetermeerse gemeenteraad over het veiligheidsbeleid. De VVD zal dan voorstellen om voor het begrotingsdebat in november van dit jaar de raad te informeren over de risico’s voor het veiligheidsbeleid indien wordt gewacht met het verlengen van de tijdelijke budgetten tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. “Er is nu veel steun in de gemeenteraad voor het huidige veiligheidsbeleid en het is dus zeer waarschijnlijk dat de huidige inzet met betrekking tot het veiligheidsbeleid wordt voortgezet”, aldus Jeffrey van Gils, “Maar zolang over het geld geen zekerheid is kan er bijvoorbeeld bij onze boa’s onrust ontstaan waardoor ervaren en ingewerkte mensen vertrekken en gaan werken bij onze buurgemeenten. Dat moeten we voorkomen, want als we volgend jaar dan alsnog besluiten dat we ze willen houden kunnen we weer van vooraf aan beginnen met opleiden.”

De VVD maakt zich al langer zorgen over de beschikbare capaciteit bij Team Handhaving en de politie. Jeffrey van Gils: “Zoetermeer heeft vergeleken met andere grote en middelgrote steden verhoudingsgewijs weinig boa’s. Amsterdam heeft er bijvoorbeeld 450. Vertaald naar Zoetermeer zou dat 65 boa’s betekenen. Zoetermeer heeft er nu slechts 27, waarvan 8 met een tijdelijke aanstelling tot eind 2022.”

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-