JustitieBij de actualisatie van het Integraal Veiligheidsbeleid van Zoetermeer heeft Zoetermeer Vooruit gepleit voor een scholierenrechtbank voor Zoetermeer. Een initiatief om jongeren actief te betrekken bij recht en rechtvaardigheid in onze samenleving.

 

Een scholierenrechtbank ziet er uit als een echte rechtbank, waarbij jongeren zelf de rol van advocaat en de rechter innemen. Jongeren op school gaan zelf aan de slag, met ondersteuning van leraren, politie, OM, bureau Halt en natuurlijk de gemeente (leerplichtambtenaar) om conflicten op school (maar ook in de wijk) op te lossen. De afdoening hierbij is gericht op herstel van alle partijen.

Jongeren die zich voor het eerst schuldig maken aan overtredingen met een zekere impact op hun directe omgeving (te denken valt aan knokpartijtjes, diefstal van een OV-kaart of kleine diefstal uit een supermarkt), krijgen de kans zich eerst te verantwoorden voor een door leeftijdsgenoten bemenste scholierenrechtbank om te voorkomen dat zij meteen in het strafrechtelijke circuit belanden. “Dit mechanisme zal misschien niet direct bijdragen aan het afnemen van zware criminaliteit, maar het draagt zeker bij aan het opvoeden van jongeren doordat zij elkaar ter verantwoording roepen en het gesprek aangaan over wat wel en wat niet onder normaal gedrag valt”, verklaart fractievoorzitter Juliette Meurs in de vergadering.

In Zoetermeer waren eerder meerdere scholen van het voortgezet onderwijs enthousiast. Het is echter nooit in gang gezet.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-