cybersecurity java codeZoetermeer is in 2040 een ‘slimme stad’, zo luidt de ambitie in de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040. De beoogde aanpak voorziet in het slim benutten van digitale mogelijkheden zoals technologische ontwikkelingen en data-analyses. De Zoetermeerse VVD wil hierbij wel aandacht vragen voor privacy.


VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: “De VVD is voorstander van het samen met de inwoners en ondernemers zoeken naar en benutten van innovatieve, slimme oplossingen die kunnen bijdragen aan het bevorderen van onder meer de leefbaarheid, vitaliteit, mobiliteit en gezondheid, mits ook de privacy van de Zoetermeerse inwoners daarbij in het oog wordt gehouden.”

De Zoetermeerse VVD heeft daarom schriftelijke vragen gesteld of visie, beleid en uitvoering in Zoetermeer naar het oordeel van het college voldoen aan de aandachtspunten en aanbevelingen in het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 30 juli concrete aanbevelingen gepubliceerd voor de ontwikkeling van zogenoemde Smart City-toepassingen. De aanbevelingen zijn bedoeld voor gemeenten die met slimme sensoren en meetapparatuur data in de openbare ruimte verzamelen of dat van plan zijn. Gesteld wordt door de AP dat technologie kan helpen om problemen op te lossen en de stad leefbaarder en veiliger te maken, maar dat er wel aandacht voor de rechten, vrijheden en privacy van burgers moet zijn.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-