pgbOp basis van cijfers van het overheidsplatform Zicht op Ondermijning blijkt dat bijna 1 op de 10 aanbieders van zorg via een persoonsgebonden budget een strafblad heeft. PDvZ stelde hierover vragen aan de Zoetermeerse wethouders.

Volgens Zicht op Ondermijning declareren aanbieders met een strafblad veel hogere bedragen voor hun hulp. Volgens de PDvZ zijn er in Zoetermeer 60 zorgaanbieders met een strafblad, die het pgb zien als een inkomstenbron, of gebruiken voor andere ondermijnende activiteiten.
Nieuwe zorgaanbieders kunnen bij het aangaan van een pgb zorgovereenkomst niet door de gemeente worden gecontroleerd op een strafblad omdat de gemeente niet de opdrachtgever is van de zorg, maar de pgb-houder zelf. Wel controleert de gemeente alle zorgaanbieders waar de gemeente wel zelf een contract mee heeft.

Het probleem speelt vooral bij persoonsgebonden budgetten (pgb’s), omdat de pgb-houder zelf bepaalt waar hij de benodigde ondersteuning inkoopt en wat de kwaliteit van deze hulpverlening is. Die zorg kan worden ingekocht bij een zorgaanbieder, maar zzp’er of iemand uit het sociale netwerk.
Om misbruik te voorkomen werkt de gemeente wel samen met de VNG, het Informatieknooppunt Zorgfraude en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Als er misbruik vermoed wordt kan een fraude onderzoek gestart worden.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-