sh-busstation6Het aanbieden van gratis openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen zou de gemeente jaarlijks ongeveer 2,7 miljoen kosten, zo blijkt uit een onderzoek. Het college heeft dit laten onderzoeken na een motie van de PvdA Zoetermeer, maar het is nog niet duidelijk of het ook uitgevoerd gaat worden.


De PvdA stelde in november deze vraag aan het college, omdat met name mensen met een kleine beurs beperkt worden in hun bewegingsvrijheid vanwege de kosten. Andere steden, bijvoorbeeld Rotterdam, bieden gratis openbaar vervoer voor kinderen tussen 4-12 jaar en voor ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor Zoetermeer zou het gaan om gebruikers van een Zoetermeerpas, voor AOW-ers en voor kinderen tot 12 jaar.

 

Het college heeft de twee belangrijkste vervoerders binnen Zoetermeer, namelijk EBS met de bus en HTM met de Randstadrail, onderzocht. Verwacht wordt dat ongeveer 50% van de in aanmerking komende mensen gebruikmaakt van de mogelijkheid gratis openbaar vervoer aan te vragen. De totale kosten komen dan op een jaarlijks bedrag ongeveer €2.700.000, -.
Wethouder Ter Laak, portefeuille Verkeer & mobiliteit, heeft bij het beantwoorden van de motie geen advies gegeven aan de raad om het gratis OV wel of niet in te voeren.

Sicco Louw, PvdA: "De PvdA onderzoekt de mogelijkheden om te gaan experimenteren met gratis stads-OV voor bepaalde inwoners in de stad. Nog steeds hebben veel mensen het financieel zwaar en dan kan gratis OV helpen om mobiel te blijven en je makkelijker te verplaatsen. Uitvoering moet wel makkelijk zijn, ook voor de vervoerders. Als we met een voorstel komen doen we dat tijdens het voorjaarsdebat over twee weken."

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-