vluchtelingenopvangZoals het er nu uit ziet, kan de gemeente Zoetermeer niet voldoen aan de taakstelling van het Rijk om statushouders en gevluchte Oekraïners te plaatsen. De opvang van asielzoekers, in de voormalige gevangenis, is wel in orde.

Voor dit jaar is de opgave voor Zoetermeer om statushouders te plaatsen 345, hiervan hebben er 165 ook daadwerkelijk een huis gekregen. Dit jaar moeten er dus nog 180 geplaatst worden, maar de gemeente heeft hier niet zomaar plaats voor. De woningcorporaties hebben dit jaar al het maximale aantal statushouders gehuisvest.
Wethouder Ter Laak schrijft aan de gemeenteraad: “Niet alleen knellen deze opgaven op het gebied van wonen, maar ook in de voorzieningen die wij moeten organiseren zoals onderwijs voor leerplichtige kinderen en kinderopvang voor de mensen die willen werken of een inburgeringstraject volgen.” De gemeente heeft in juli 2023 een brief naar de Provincie Zuid-Holland gestuurd met de zorgen over de taakstelling. Als het een gemeente niet lukt om de taakstelling te halen, kan de provincie gebruik maken van een ‘indeplaatsstelling’. Dit betekent dat de provincie dan, op kosten van de gemeente, acties kan inzetten om alsnog de statushouders te huisvesten. Denk aan het kopen en ombouwen van een pand of langdurige inzet van hotelkamers.

 

Ontheemden uit Oekraïne

Er worden in Zoetermeer op dit moment 316 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen, dit zouden er eigenlijk nog 80 meer moeten zijn om aan de taakstelling te voldoen. De taakstelling voor ontheemden wordt per februari 2024 verhoogd, dan wordt verwacht dat er in Zoetermeer 435 plekken zijn gerealiseerd.
Binnen de huidige opvanglocaties in Zoetermeer is op dit moment geen ruimte om aan deze verplichtingen te voldoen. Het college laat de raad weten voor het einde van dit jaar met een plan van aanpak te komen.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-