Weidevogel BuytenparkDe PvdA Zoetermeer is verbaasd over berichten in de media over een zogenoemde ‘Green-blue deal’ tussen de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland. De gemeenteraad was niet op de hoogte van de deal.

De ‘Green-blue deal’ gaat over waterberging, extra weidevogelgebied en over recreatie in de Meerpolder. Raadslid Susanne Bout: “De PvdA juicht meer weidevogelgebied toe, want het aantal weidevogels is helaas sterk afgenomen sinds de jaren 90. En op zich gaan landbouwbeheer en weidevogels goed samen. Maar er wordt in het plan ook gesproken over recreatie en dat baart ons zorgen. Recreatie zou de weidevogels juist kunnen verstoren.”

De PvdA in Zoetermeer snapt ook niet dat de gemeenteraad niet op de hoogte is gesteld van deze deal. “Het college van Zoetermeer heeft de gemeenteraad niet op de hoogte gesteld van de gesloten deal”, aldus Bout. “Het is vreemd dat over deze deal is geschreven in de nieuwsbrief van het Provinciehuis en dat ook kranten er melding van maken, maar de gemeenteraadsleden weten ondertussen van niks.”
De fractie heeft aan het college gevraagd wat de invulling wordt van de recreatie in dit gebied en of de gemeenteraad hier nog over mee kan beslissen.

-goede doel-