Afb 11 leeuwenhofZoetermeer kent unieke architectuur waar de meeste mensen onwetend langslopen. In de serie ‘Het gebouw van de maand’ laat ArchitectuurPunt Zoetermeer verschillende bijzondere gebouwen zien. Op het historische boerenerf aan de Zegwaartseweg 96 stond vroeger een tuincentrum, nu is er de Leeuwenhof.

De voorgeschiedenis

Afb 9 leeuwenhofVanaf de 18de eeuw ligt op het terrein van de Leeuwenhof een boerenerf met een insteekhaven. De bebouwing uit de 19de eeuw wordt in 1987 gemeentelijk monument – de Leeuwenhoeve. De naam is te danken aan de eigenaren, de familie Van Leeuwen. Van 1970 tot 1995 zit hier ook tuincentrum ‘Forsythia’, later ‘Intratuin’. Na het vertrek van het tuincentrum naar de Voorweg breekt een onzekere periode aan. De bestaande schuur begint ernstig te vervallen en blijkt asbest te bevatten. In de schuur zitten geen waardevolle elementen meer. Hij wordt in 2018 in arren moede gesloopt.

 

Planologische randvoorwaarden

Volgens het bestemmingsplan Noordelijke Bedrijventerreinen uit 2013 mag er op de helft van het terrein een tuincentrum worden gevestigd. Er gebeurt echter niets. Naast de bestemming tuincentrum ligt de bestemming ‘wonen’.
In 2016 stelt de gemeenteraad de Visie Zegwaartseweg vast. Voor nieuwe bebouwing wordt het ‘boerenerf’ gevraagd. Volgens het Beeldkwaliteitsplan Historische Linten Voorweg en Zegwaartseweg uit 2019 mogen hier maximaal 15 woningen per hectare worden gebouwd.

 

Afb. 1 2023 google mapsVan Leeuwenhoeve naar Leeuwenhof

Begin 2017 koopt Van der Kooy Vastgoed BV uit Zoetermeer het terrein. Zijn eerste plan telt 18 woningen in twee ‘boerenerven’, met twee bruggen als ontsluiting. Een soort reconstructie van de schuur wordt voorgesteld.

Van verschillende zijden wordt hier bezwaar tegen gemaakt en uiteindelijk krijgt Van der Kooy toestemming om 17 woningen (waarvan 3 in de schuur) te bouwen op voorwaarde dat de schuur binnen de oude grenzen wordt gereconstrueerd. De insteekhaven wordt gerestaureerd. Er komt één boerenerf, met één brug en een boomgaard die ruim doorzicht naar de Roggeakker verzekert. Als architect had Van der Kooy Van Vliet ingeschakeld en als landschapsarchitect Bureau Beuk.

 

 Afb 10 leeuwenhof  Afb 13 leeuwenhof
De boomgaard De schuur met insteekhaven

 

De Leeuwenhof als toevoeging aan een historisch lint

Het boerenerf is voorbeeldig: geen bomen, geen parkeerplaatsen, ruim. De ‘boomgaard’ schept een ruime afstand tot de linker rij woningen. De ‘dijkwoningen’ staan wel prominent aan de weg en zijn relatief hoog, maar dat is niet uitzonderlijk voor de Zegwaartseweg.
Het complex als geheel oogt ruim, en de insteekhaven geeft een logische herinnering aan het (varende) verleden. De woningen zijn niet opdringerig vormgegeven en passen qua kleur en materiaal goed in de omgeving.
De gereconstrueerde schuur ziet er overtuigend uit. Er zijn andere (traditionele) stenen gebruikt dan in de overige woningen.

Al met al is de Leeuwenhof een waardevolle toevoeging aan het historische milieu van Zoetermeer en een voorbeeld voor volgende projecten.

Tekst en foto’s: Arjen van der Burg

Foto: Vogelvlucht van het terrein (bron Google Maps)

 

Het gebouw van de maand is gekozen door ArchitectuurPunt Zoetermeer. Kijk voor meer informatie over architectuur in Zoetermeer en de architectuuragenda op ArchitectuurPuntZoetermeer.nl of op Facebook

-advertenties-

-goede doel-