rv vo picassolyceumVanaf de start van het schooljaar is er veel onrust bij het Picasso Lyceum over het nieuwe schoolsysteem dat zij na de zomervakantie invoerden. Inmiddels is ook de Inspectie van Onderwijs langs geweest en past de school het onderwijsplan op meerdere fronten aan.

Het ingevoerde onderwijsplan bleek moeilijk uit te voeren volgens de school. In een bericht op de website meldt de school: “We zagen hier veel potentie in, maar het heeft niet de uitwerking gekregen die wij voor ogen hadden. We passen daarom de uitwerking van ons onderwijsplan aan, zodat we kunnen waarmaken wat we beloven.”

De school heeft van de onderwijsinspectie een jaar de tijd gekregen om verbeteringen door te voeren. Per direct hebben ze al de instructietijd aangepakt, die was in het nieuwe plan een half uur per week. Er wordt toegewerkt naar een nieuw rooster per 1 december. De school wil het rooster beter in balans brengen door de instructietijd, de zelfwerkzame uren en de coachuren beter te verdelen over de week.

De school wil extra docenten inzetten achterstanden in te lopen, maar door de krappe arbeidsmarkt is het lastig om docenten te vinden. Ook is de school actief in gesprek met ouders en leerlingen om zeker te weten dat de verbeteracties aansluiten bij wat leerlingen en ouders belangrijk vinden.

De inspectie kon ook een positief punt melden: de onderwijsresultaten van de leerlingen liggen boven de norm. Ook heeft de inspectie vertrouwen in het team.

 

Ouders van leerlingen op het Picasso Lyceum zien ook al verbeteringen. “Na een slechte start begin van het schooljaar, zie ik wel dat de schoolleiding en de docenten proberen zaken te verbeteren, zoals bijvoorbeeld meer lessen gaan aanbieden en tijdens een ontwikkelgesprek met ouders, scholier en coach werd gecheckt of duidelijk was wat er gedaan moet worden en of er een begeleider is aangewezen bij bepaalde projecten.”
Een andere ouder vindt dat er nog steeds teveel uren zijn waarbij de leerlingen zelfstandig moeten werken, zonder vakdocent. “Een punt is dat ze nog steeds lange dagen maken die lang niet altijd gevuld zijn. Soms maar 30 minuten lestijd en de rest zelfstandig werken. Dan is het niet logisch dat je al die tijd verplicht op school aanwezig moet zijn.”

-advertenties-

-goede doel-