Startbijeenkomst verduurzaming HoutbuurtIn de Houtbuurt in Rokkeveen nemen bewoners de regie over het verduurzamen van hun woningen, geholpen door de gemeente. Op 16 november bezochten bewoners van Pangahout, Perobahout, Plataanhout, Raminhout, Resakhout en Sipohout een startbijeenkomst over verduurzaming van hun woningen.


De woningen hebben standaard een energielabel B. Dat betekent dat er nog veel ruimte is voor vermindering van het energieverbruik. Een belangrijk thema, zeker nu de winter eraan komt. Daarnaast kunnen de woningen geschikt gemaakt worden voor aardgasvrije verwarming. Dit vraagt nogal wat van bewoners; er valt veel te kiezen en alles vraagt specialistische kennis.
Energiescans
In samenwerking met Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) en met ondersteuning van de gemeente is een eerste onderzoek gedaan in de vorm van energiescans. Op de bijeenkomst gaf Peter van Oppen van DEZo informatie over de resultaten en bijbehorende conclusies over woningverbetering en aardgasvrije verwarming. Daarnaast belichtte Martine van der Woude de rol van de gemeente Zoetermeer.

In de Houtbuurt nemen de bewoners dus de regie. Zij kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente, zeker als ze daarbij samenwerken. In de pauze van de druk bezochte bijeenkomst in de Balijhoeve was er een gezellig moment met koffie, thee en ‘Verduurzaming op eigen houtje’- taart.
Na de pauze gingen groepen bewoners per woningtype aan de slag met het inventariseren van de wensen, ervaringen en vragen over verduurzaming. Het ging niet alleen over wat er nodig is, maar ook over een gezamenlijke aanpak en uitvoering van nader onderzoek. Tineke Mook van DEZo gaf een samenvatting van alle resultaten uit de groepen. Ten slotte zijn vervolgafspraken gemaakt. ‘Op eigen houtje gaan we samen verder’.

Meer wijknieuws vindt u op onze speciale wijkpagina's!

www.zoetermeeractief.nl/mijn-wijk

-advertenties-

-goede doel-