playmobil 771313 1920Eigenlijk stond de stemming over het te houden referendum over het Zoetermeerse Afvalbeleid al dinsdag 6 april op de agenda, maar door een technisch mankement werd de vergadering voortijdig beëindigd. De raad vergadert nu vanavond, 13 april verder, de uitslag volgt vrijdag 16 april.

Het agendapunt over het referendum en het afvalbeleid is afgelopen dinsdag al wel besproken door de raad. Duidelijk werd dat de raad er in meerderheid voor zou gaan stemmen om het referendum toe te wijzen. De officiële stemming over dit punt is echter nog niet geweest, omdat de vergadering door een technische storing werd afgebroken. De stemformulieren, de raad stemt bij belangrijke beslissingen op dit moment per briefstemming, worden pas onder de raadsleden verspreid als de volledige vergadering is afgerond. De uitslag hiervan wordt vrijdag 16 april verwacht.
Tijdens de vergadering van 6 april werd al wel gestemd over het amendement van D66, CDA en GroenLinks om het referendum nog dit najaar te houden. Dit amendement haalde het niet, het referendum wordt dus volgens het collegevoorstel tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gehouden.Vraagstelling

Zodra het raadsbesluit over het referendum officieel genomen is, kan er een commissie worden aangewezen die zich bezig gaat houden met het referendum. De commissie zal bestaan uit onafhankelijke experts, dus geen ambtenaren of raadsleden. Een van de eerste taken van deze commissie is het bepalen van de vragen die gesteld gaan worden aan de Zoetermeerders. De belangrijkste vraag is natuurlijk of het Afvalbeleidsplan, zoals dat is aangenomen in december 2020, alsnog wordt ingevoerd of niet. Maar het zou ook heel goed kunnen dat de inwoners van Zoetermeer ook gevraagd wordt naar hun mening over details van het Afvalbeleidsplan, zoals het schrappen van het gratis grofvuil ophalen aan huis en de frequentie van het legen van de afvalcontainers.

 

Update: De uitslag van de briefstemming over het referendum werd bekend op 16 april 2021, de raad stemde met 37 stemmen voor en 2 tegen vóór het houden van het referendum in maart 2022.

 

In ons 'overzicht Afval artikelen' leest u alles over het referendum over het Afvalbeleid: Overzicht-afval-artikelen

-advertenties-

-goede doel-