playmobil 771313 1920Afval is een heet hangijzer in Zoetermeer, nu de gemeente in december 2020 het nieuwe Afvalbeleid heeft goedgekeurd. Inwoners hebben daarop een verzoek gedaan om een referendum te houden over dit onderwerp, maar discussie over afval speelt al veel langer in de stad.

De Zoetermeerse raad stemde op 14 december 2020 vóór het het raadsvoorstel Afval- en Grondstoffenbeleidsplan 2021. Het besluit houdt onder meer in dat - om te beginnen - alle laagbouwbewoners een aparte, oranje vuilnisbak zouden krijgen voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). De gemeentelijke vuilnisdienst zou die één keer per maand legen. Hetzelfde geldt voor de grijze bak met restafval. 
Daarnaast staat in het voorstel dat gestopt wordt met het gratis ophalen van grofvuil. Hiervoor komen er twee mogelijkheden: zelf brengen naar het afvaldepot of een afhaalafspraak maken tegen betaling van € 42,- per 2 m³ grofvuil. Huishoudens met weinig inkomen die in het bezit zijn van een Zoetermeerpas krijgen korting.
Volgens het Afval- en Grondstoffenbeleidsplan wijzigt de gemeente de hele rekenmethodiek van de afvalstoffenheffing vanaf 1 januari 2023 en gaat Zoetermeer over op gedifferentieerde tarieven, afhankelijk van de hoeveelheden, de zogeheten Diftar.

Korte films over het afvalbeleid: Afvalreferendum

Presentatie van Peter Vergers over zijn onderzoek naar het afvalbeleid: 

Standpunten politieke partijen: Politiek-over-afvalbeleid 

Enquete over afval door de Goede Dialoog: degoededialoog.nl/index.php/2022/01/25/onderzoek-per-wijk-afvalreferendum/

 

Overzicht gepubliceerde artikelen over het Afvalbeleid:

23-3-2022 Opvallende-resultaten-afvalenquete-pvda De resultaten van de afvalenquête van de PvdA
17-3-2022 Zoetermeer-stemt-tegen-afvalbeleid Maar liefst 83,85% van de Zoetermeerders stemden tegen het Afvalbeleid bij het referendum op 16 maart 2022.
 15-3-2022  Veel-Zoetermeerders-bereid-afval-te-scheiden  Rapportage ‘Afval of Grondstof?’ van de Zoetermeerse onderzoeker Peter Vergers.
 8-3-2022  Standpunten-verkiezingen-afvalbeleid  De standpunten van de Zoetermeerse politiek ten opzichte van het afvalbeleid, vlak voor de verkiezingen.
4-3-2022 Slotbijeenkomst-wijkdialogen-afvalreferendum Eindbalans en conclusie van het onderzoek van de Goede Dialoog naar het afvalbeleid in Zoetermeer
3-3-2022 LHN-en-VVD-tegen-afvalbeleid LHN en VVD spreken zich uit tégen het afvalbeleid
30-11-2021 Raad-wijzigt-vraagstelling-afvalreferendum De raad heeft besloten dat er een enkele vraag komt op het referendum: Wilt u dat het nieuwe afvalbeleid wordt ingevoerd? JA / NEE.
25-11-2021 Met-zo-n-afvalreferendum-schiet-Zoetermeer-weinig-op Artikel over de vraagstelling van het referendum
17-11-2021 Een-vraag-over-afval-of-toch-zes De referendumcommissie presenteert het advies over de vragen van het referendum.
24-9-2021 Vragen-afvalrefendum-nog-niet-gemaakt De referendumcommissie heeft de vragen voor het referendum nog niet af
8-6-2021 Kosten-en-baten-afvalbeleid-blijven-onduidelijk Een memo probeert duidelijkheid te geven over de kosten van het afvalbeleid, maar het blijft 'een complex verhaal', aldus de wethouder.
7-4-2021 Afvalreferendum-naar-maart-2022 Het referendum wordt in maart 2022 gehouden, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen
5-4-2021 Het-project-Diftar-twintig-jaar-geleden De Zoetermeerse gemeenteraad heeft al eerder gesproken over Diftar, zo'n 20 jaar geleden. Hoe zat dit nu ook al weer precies toen?
5-3-2021 D66-snel-referendum-afvalbeleid D66 wil snel een referendum over het afvalbeleid
5-2-2021 Afvalreferendum-niet-later-dan-6-april-2022 Mogelijke data voor het afvalreferendum
13-1-2021 Genoeg-stemmen-voor-referendum Er zijn al genoeg stemmen binnen voor een definitief verzoek tot referendum
13-1-2021 Inleidend-verzoek-referendum-toegewezen Het college wijst het inleidend verzoek referendum toe
6-1-2021 Afvalbeleid-voorlopig-gestopt-door-referendum Het voorlopig verzoek tot referendum heeft al 4100 handtekeningen opgehaald.
4-1-2021 Groeneveld-niet-bang-voor-referendum Interview met wethouder Groeneveld die reageert op het referendumverzoek over het afvalbeleid.
30-12-2020  Zoetermeerders-willen-afval-referendum  Inwoners willen een referendum over het Afvalbeleid en zetten een actie op om mensen te vragen dit te ondertekenen.
21-12-2020  Afvalscheiding-houdt-burgers-bezig  Zoetermeer Actief Lezersvraag over het Afvalbeleid 
18-12-2020

Raad-is-voor-afvalscheiding-thuis

 De uitslag van de stemming over het raadsvoorstel Afval- en Grondstoffenbeleidsplan 2021 in de gemeenteraad
14-12-2020  Beslissing-over-afvalbeleid-in-Zoetermeer  Maandag 14 december is de raadsvergadering waarin het Afvalbeleid behandeld wordt
3-12-2020  Wacht-met-wijzigen-afvalbeleid  De Partij Zó! Zoetermeer wil het afvalbeleid pauzeren en wachten wat de ontwikkelingen met nascheiding gaan brengen
27-10-2020  PvdA-tegen-diftar-bij-afvalbeleid  De PvdA Zoetermeer spreekt zich uit tégen het invoeren van Diftar (gedifferentieerd tarief voor afval)
26-9-2020  Reacties-op-afvalbeleidsplan-2021  Reacties op de samenspraak over de afvalstoffenverordening 2021, die binnen zijn gekomen bij de gemeente
16-9-2020  Wethouder-rond-onderzoek-afvalbeleid-af  Alle reacties op de samenspraak over de afvalstoffenverordening worden verzameld door de gemeente
15-9-2020 SP-Zoetermeer-start-meldpunt-diftar De SP Zoetermeer is een meldpunt gestart om te weten te komen hoe de inwoners van Zoetermeer hierover denken. Op de website zoetermeer.sp.nl staat het meldpunt.
15-7-2020 Zoetermeer-haalt-uit-afval-alles-wat-erin-zit Het plan van het college over het nieuwe afvalbeleid, hoe komt dit eruit te zien?
10-1-2020 Enquete-over-afval Op doemee.zoetermeer.nl is een enquête gestart over afvalscheiding en veranderingen rondom het ophalen van huishoudelijk afval.
2-10-2019 Afvalbeleid-op-de-schop Het afvalbeleid in Zoetermeer gaat de komende jaren flink veranderen als het aan het college ligt. In het voorjaarsdebat wordt gesproken over veranderingen in afvalscheiding en op termijn de invoering van diftar.
27-9-2017 Pas-op-de-plaats-in-afvalscheiding De gemeente maakt even pas op de plaats waar het gaat om grote investeringen in afvalscheiding. Er komen onderzoeken naar nascheiding en het apart inzamelen van plastic.
14-7-2016 Proef-met-afvalscheiden-in-de-Leyens De gemeente Zoetermeer houdt een proef 550 met huishoudens in De Leyens om meer plastic, blik en drankenkartons (PBD) in te zamelen. Tijdens deze proef krijgen zij een extra minicontainer voor PBD afval.

 

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-