raadszaal 3Tijdens het najaarsdebat van de gemeenteraad op 6 november 2023 hebben alle 13 raadsfracties aangegeven wat zij belangrijk vinden voor Zoetermeer. De raad heeft een hele dag uitgebreid gesproken over de begroting en het beleid van de gemeente Zoetermeer voor de komende jaren.


Aan het eind van het debat stemden de raadsleden over de besluiten. Er zijn 46 moties in stemming gebracht, waarvan er 16 moties werden aangenomen.

Aangenomen moties (voorstellen):
Motie 2311-02 Zoetermeer Vooruit - Smoke Out - Strijd tegen vape epidemie jongeren Motie 2311-03 Zoetermeer Vooruit - Wees zuinig op ons drinkwater
Motie 2311-04 CU-SGP - green deal gebedshuizen
Motie 2311-05 D66 - Impuls voor participatie voor en door jongeren en jongvolwassenen Motie 2311-12A D66 - Hack de gemeente!
Motie 2311-15 CDA - Versnelling Uitvoeringsagenda Woonzorgvisie Zoetermeer Motie 2311-16 CDA - Met jeugdzorg om tafel
Motie 2311-17 Zó! - Vergroot bekendheid scheidingspunt (unaniem aangenomen) Motie 2311-19 LHN - Nuttige Combinatie
Motie 2311-20 LHN - Soepel Vergunnen
Motie 2311-21A GroenLinks - WMO-voorzieningen bij progressieve aandoeningen (unaniem aangenomen)
Motie 2311-22 GroenLinks - Leeragenda inzetten voor het fysieke domein
Motie 2311-23 GroenLinks - Schone lucht letterlijk van levensbelang
Motie 2311-25 GroenLinks - Maak van de bijzondere bijstand bij verhuizing een gift Motie 2311-47 PvdA - Giften in de bijstand vrij tot 1800 euro
Motie 2311-49A PvdA - Een nieuw Zoetermeers theater

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-