bw cesarfrankrode 2In antwoord op officiële vragen van de fractie van Zó! Zoetermeer meldt de burgemeester dat bij MBO Rijnland aan de Cesar Franckrode dit jaar al 7 keer sprake is geweest van vandalisme. In 2018 vond in totaal twaalf maal vernieling plaats bij scholen in Buytenwegh, verdeeld over meer scholen.

Verdere navraag leert dat het bij MBO Rijnland gaat om totaal 10 incidenten, 7 keer vandalisme en vernieling en 3 inbraken. Fractievoorzitter Marijke van der Meer: “Wij hadden al signalen dat de school vaak doelwit is geweest van criminele activiteiten, maar 10 keer in één jaar is echt bizar veel.”

Als maatregelen worden genoemd dat er verlichting is bijgeplaatst, dat de wijkagenten de scholen meenemen in hun surveillance en dat ook het WAS team samen met de wijkagent de scholen in zijn looprondes meeneemt. Cameratoezicht bij de school wordt niet door de gemeente geregeld, maar zou de school zelf moeten doen.

Van der Meer: “Wij vragen ons af of rondes van de wijkagent genoeg zijn om dit te verbeteren. Op het ogenblik is er ook geen stadsmarshall meer in Buytenwegh en we maken ons daar zorgen over. Het college zal eerdaags met voorstellen komen voor een andere inzet van de wijkregisseurs, en wij hopen maar dat dat niet te lang duurt. We zijn er nog niet gerust op.”

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-goede doel-