terrasflat 1

Zoetermeer kent unieke architectuur waar de meeste mensen onwetend langslopen. In de serie ‘Het gebouw van de maand’ laat Architectuur Punt Zoetermeer verschillende bijzondere gebouwen zien. Deze maand de Terrasflat Douzapad in Palenstein.

Een uniek voorbeeld van experimentele op de menselijke maat gebaseerde woningbouw is de terrasflat aan het Douzapad. Het gebouw staat ook wel bekend onder de naam Apenrots. Deze flat werd in 1978 gebouwd op basis van een ontwerp van de Haagse architect Wim Davidse. Aansluitend op de galerij- en torenflats in Palenstein zou op de kavel eerst een woontoren verrijzen. Maar omdat er midden jaren zeventig behoefte ontstond aan experimentele woonvormen, werd de kavel uiteindelijk bestemd voor terrasbouw. Samen met het dekkenplan en het pleintjesplan in Meerzicht maakte de terrasflat onderdeel uit van het Rijksprogramma Experimentele Woningbouw.

Wat als eerste opvalt is de fraaie ligging aan de Zegwaartsewetering. Geheel conform de uitgangspunten van het structuralisme is de flat opgebouwd uit vaste eenheden van 5.40 m2, die de menselijke maat representeren. Totaal herbergt het gebouw 26 appartementen met diverse oppervlakten. De grootste woningen bevinden zich op de onderste woonlagen en naarmate je hoger komt, worden de woningen steeds wat kleiner. Zo liggen op de begane grond twee grote vijfkamerwoningen, op de tweede verdieping vier vierkamerwoningen, op de derde verdieping vier driekamerwoningen en op de bovenste laag vier tweekamerwoningen.

   

 terrasflat 2  terrasflat 5

 

Diverse dorpsgemeenschap

Deze indeling met verschillende appartementen maakt dat er een kleine diverse dorpsgemeenschap kan ontstaan met verschillende huishoudens; een levensloop complex avant la lettre! Ook de fraaie en ruime hoekterrassen waar iedere woning over beschikt, zijn opvallend eigentijds. Ook nu zoeken stedenbouwkundigen en architecten immers naar oplossingen om in hoge dichtheden in de steden appartementen te bouwen die toch over een ruime buitenruimte beschikken, waarbij de voordelen van grondgebonden en gestapeld wonen worden gecombineerd.

 

Afwisselend beeld in structuralistische bouwstijl

De betonstructuur die terugkomt in de gevels, plantenbakken en keermuurtjes is bewust goed in het zicht gehouden waardoor samen met de vaste ruimtelijke eenheden het gebouw transparant en eerlijk overkomt. Omdat de vele terrassen en de beide diepliggende entrees de overgang tussen buiten en binnen verzachten is er sprake van een afwisselend beeld.
Ook op basis van de huidige opvattingen over woningbouw kan er zonder meer gesteld worden dat de terrasflat aan het Douzapad als een zeer geslaagd tijdloos experiment beschouwd kan worden die ook als inspiratie kan dienen voor de vele woningen die de komende decennia vooral in de steden gebouwd zullen worden.

 

Het gebouw van de maand is gekozen door ArchitectuurPunt Zoetermeer. Kijk voor meer informatie over architectuur in Zoetermeer en de architectuuragenda op ArchitectuurPuntZoetermeer.nl of op Facebook.

 

Alle afleveringen van 'Gebouw van de Maand' kunt u hier terug vinden: gebouw-van-de-maand

Tekst en foto’s: Peter Boelhouwer

-advertenties-

-goede doel-